32 accions per a la inclusió

El Pla per a la inclusivitat de l’UdA preveu 32 accions a desenvolupar en els propers anys

Foto: Shutterstock

Coincidint amb la commemoració, el mes de desembre, del Dia internacional de les persones amb discapacitat, la Universitat d’Andorra (UdA) ha fet públic el seu Pla per a la inclusivitat, aprovat el passat mes de juliol, que fa un diagnòstic sobre la matèria i proposa les accions estratègiques a desenvolupar per als propers anys. El Pla per a la inclusivitat de l’UdA és un programa d’integració per a tota la comunitat universitària de l’UdA, que es basa en els principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social de la Universitat. Ha estat elaborat amb l’objectiu de garantir que totes les persones, independentment de les seves capacitats, tinguin un accés equitatiu als recursos, serveis i oportunitats oferts per la Universitat. A més, és un document pràctic de referència que estableix el protocol i els criteris per aplicar les adaptacions més escaients als membres de la comunitat universitària.

El Pla es divideix en sis capítols. El primer capítol és de caràcter introductori a l’UdA i a la inclusivitat; el segon se centra a explicar què són les necessitats educatives especials i la discapacitat; el tercer presenta l’estructura i les eines per al desplegament del Pla; el quart explica el procediment per a les adaptacions i els recursos disponibles; el cinquè se centra en les accions desenvolupades i les accions futures per millorar la inclusivitat; i finalment, el sisè capítol recull diversos documents annexos, com ara fitxes informatives o guies pràctiques.

D’entre les accions ja actualment desenvolupades, hi figuren, per exemple, la creació de plantilles perquè els documents siguin accessibles, o un pla de formació en matèria de discapacitat que està adreçat a tot el personal. Destaquen, però, les 32 mesures que s’haurien de desplegar a curt, mitjà i llarg termini en els propers anys, com, per exemple, vetllar perquè el nou edifici d’ampliació de la Universitat sigui accessible per a totes les persones. Les accions futures tenen relació amb l’accessibilitat física i virtual, però també amb el desenvolupament en si de l’activitat acadèmica i de recerca, l’oferta de serveis, la contractació laboral o el seguiment a través d’indicadors, entre molts altres aspectes.

Pel que fa a les adaptacions que s’ofereixen als estudiants, les mesures de suport poden agrupar-se en dues grans categories: les mesures generals d’accessibilitat física o de comunicació, d’una banda, i les adaptacions més individualitzades, de l’altra. Amb tot, aquestes mesures no suposen una modificació curricular, sinó que es s’ofereixen com un instrument per a l’assoliment de les competències generals del títol, atès que van associades a un diploma d’estat.

Amb Pla per a la inclusivitat, l’UdA fa un pas endavant per consolidar i millorar els processos que garanteixen un ensenyament inclusiu i de qualitat per a tothom, complint així amb el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, adoptat per les Nacions Unides el 13 de desembre del 2006 i ratificat per Andorra el 14 de març del 2014.

Text: U. Bertrana / C. Yáñez