Publicacions, ponències i participació a congressos (2020-2021)

Aquestes són les referències de publicacions, ponències i laparticipació de la Universitat d’Andorra a congressos que han estat comunicades al butlletí:

Publicacions

  • Cachón, Manuel (coord.). Dret processal civil del Principat d’Andorra. Andorra: Universitat d’Andorra, 2020.

Ponències i participació a congressosDorca-Josa, A., Mariño-Mesías, R.M., Fortó-Areny, J., & Sabrià-Bernadó, B. (2019, Octubre). “Analysis of customer satisfaction with the Andorran hotel sector”. Presentat al 5th International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC), Sarajevo.