Estada postdoctoral per conèixer com els mestres en formació conceben l’educació patrimonial

Anna Solé-Llussà i Cristina Yáñez a la Universitat d’Andorra.

La doctora Anna Solé-Llussà, de la Universitat de Lleida (UdL), està fent una estada postdoctoral al Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra (UdA) per dur a terme el seu projecte de recerca titulat “L’educació patrimonial en la formació inicial de mestres”. El projecte gaudeix d’un contracte postdoctoral Margarita Salas (Ministeri d’Universitats, Govern d’Espanya i finançat per la Unió Europea- NexGenerationEU), gràcies al qual Solé-Llussà podrà fer una recerca d’un any a l’UdA i un segon any de recerca a la seva universitat d’origen.

Solé-Llussà pretén conèixer les diferents concepcions sobre el patrimoni que tenen els mestres en formació del bàtxelor en Ciències de l’educació de l’UdA i del grau d’Educació primària de l’UdL. A més, vol determinar el context d’aprenentatge del patrimoni, analitzant les relacions entre l’entorn acadèmic i social, i reconèixer les necessitats, eines i instruments de l’educació patrimonial, així com establir relacions amb els resultats d’estudis previs actualment en curs al GRIE centrats en la percepció del patrimoni dels mestres en actiu.

El projecte, tutoritzat per la doctora Cristina Yáñez (UdA), parteix de la necessitat d’implementar les Competències per la Cultura Democràtica promogudes pel Consell d’Europa i de donar compliment a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (educació de qualitat) i també a l’11 (ciutats i comunitats sostenibles), centrat a protegir el patrimoni cultural i natural del món.

Tot i l’augment de l’interès per l’educació patrimonial, l’estudi constata la manca de projectes educatius sobre patrimoni des d’una perspectiva holística, especialment en l’educació formal, i ho atribueix a la poca formació inicial i contínua dels docents en formació. Segons els estudis amb què es basa la recerca, sovint els estudiants d’Educació acostumen a tenir una perspectiva tradicional del patrimoni, apreciant principalment el material i construït, i valorant només l’històrico-artístic.