Impuls inicial de la Salut Planetària a l’UdA

  • Es posen en marxa tres iniciatives per promocionar la Salut Planetària a l’UdA un cop finalitzada la primera celebració del Dia mundial de la salut

La salut planetària és una nova perspectiva que destaca la interconnexió entre la salut humana i el benestar del nostre planeta. A la Universitat d’Andorra (UdA), estem compromesos a promoure aquesta visió integral de la salut i atès que el pròxim mes de setembre iniciem el nou màster en Salut, s’han començat a implementar accions concretes per reduir el nostre impacte ambiental i millorar la salut de la nostra comunitat, en línia amb l’assoliment de l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Durant el passat Dia Mundial de la Salut, vam organitzar una jornada dedicada a reflexionar sobre la importància de la salut planetària. A través de tallers, xerrades i una taula rodona, vam explorar com els canvis individuals i col·lectius poden contribuir a un futur més saludable per a tots. Vam debatre sobre estratègies per fomentar hàbits de vida saludables a l’UdA, així com la necessitat d’integrar la sostenibilitat en totes les facetes de la nostra institució.

Com a resultat d’aquesta jornada, va sorgir múltiples propostes i hem iniciat diverses accions concretes per promoure la salut planetària a l’UdA. En primer lloc, estem implementant un programa de reutilització de material d’oficina per reduir el consum de recursos i minimitzar els residus. Això inclou la recollida i redistribució de material fungible, prioritzant la reutilització i reduint la nostra empremta ecològica. Una altra iniciativa important és la instal·lació de caixes de reciclatge de bolígrafs i retoladors gastats a les instal·lacions de la universitat. Aquesta acció busca evitar que aquests materials acabin en el rebuig i fomentar una cultura de reciclatge entre la nostra comunitat. Ambdues iniciatives s’emmarquen amb la contribució de l’UdA per a l’assoliment de l’ODS 12 – Consum i producció responsables.

A més, hem implementat mesures per reduir el consum d’aigua a les nostres instal·lacions. La instal·lació de brides a les aixetes dels banys permetrà minimitzar el malbaratament d’aigua. Aquesta acció ajuda a l’UdA gestionar de manera més eficient dels nostres recursos i també permet estalviar aigua contribuint significativament a la consecució de l’ODS 6 – Aigua neta i sanejament.

A l’UdA estem compromesos a promoure la salut planetària mitjançant accions concretes i sostenibles. Així, es continuaran implementant futures mesures per promoure la salut planetària i la sostenibilitat al llarg dels pròxims mesos. A través d’aquestes iniciatives aspirem a construir un futur més saludable i sostenible per a tota la nostra comunitat universitària.

Sara Esqué
Gemma Ribera
Adrià Archilla