La Universitat d’Andorra es presenta al guardó Olympe de Gouges

La Universitat d’Andorra (UdA) s’ha presentat a la cinquena edició del guardó Olympe de Gouges, una iniciativa del Govern d’Andorra per promoure la cultura de la igualtat en l’àmbit laboral. La decisió d’optar a aquest reconeixement s’ha pres tenint en compte que l’UdA està ultimant la redacció del seu primer Pla d’igualtat de gènere. En aquest sentit, caldrà presentar el document final abans del 31 de desembre del 2021, tenint en compte que els guardons s’entregaran el 8 de març del 2022, coincidint amb el Dia de la dona.

L’Olympe de Gouges és un premi impulsat el 2017 per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat –amb la col·laboració del departament d’Ocupació i Treball– per lluitar contra la bretxa salarial de gènere i segregació vertical i horitzontal a la feina. El guardó té com a objectiu distingir les empreses i les institucions que s’han compromès amb la igualtat de gènere i que treballen de manera transversal i comunitària per promoure la cultura de la igualtat.

El nom del guardó –Olympe de Gouges– fa referència al pseudònim de Maria Gouza, escriptora i filòsofa francesa que va escriure la Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadania l’any 1791, per la qual cosa se la considera una de les pioneres del feminisme.

Els treballs per elaborar el pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra van iniciar-se el maig del 2020, partint del convenciment que el principi d’igualtat és un pilar bàsic de la societat i que, malgrat els avenços que hi ha hagut per fer realitat aquest dret, encara persisteixen algunes desigualtats i discriminacions en el món en què vivim. La tasca l’ha dut a terme un grup de treball format per representants dels diferents àmbits de la Universitat. El gruix del projecte ha estat l’elaboració de la diagnosi de la situació, per a la qual, entre d’altres tasques, es van difondre dues enquestes entre tot el personal i els estudiants de l’UdA.

La recta final dels treballs de redacció del pla d’igualtat de l’UdA ha coincidit amb l’aprovació per part del Govern i l’entrada a tràmit parlamentari del projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Precisament, aquesta nova llei obligarà les empreses d’Andorra de més de 50 treballadors, i també les universitats, a disposar d’un pla d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. La futura llei també insta les universitats del país a introduir la perspectiva de gènere en l’oferta formativa, a vetllar per un ús no sexista del llenguatge, a dur a terme accions per equilibrar la presència de tots dos sexes en tots els estudis, i a articular mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, entre d’altres obligacions.

Marta Tort, coordinadora del grup de treball d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra