L’UdA s’adhereix a l’Acord per a la reforma de l’avaluació de la recerca


Actualització: a data 29 de maig de 2023, la Universitat d’Andorra també ha estat admesa com a membre de la CoARA.

La Universitat d’Andorra (UdA) s’ha adherit a l’Acord per la reforma de l’avaluació de la recerca promogut per la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), una organització que aplega universitats, organismes públics i privats d’investigació, òrgans finançadors de la recerca i agències d’avaluació i que té la finalitat de fomentar la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora a escala internacional amb la voluntat de promoure’n la millora de la qualitat i l’impacte dels resultats.

El sistema es fonamenta en el reconeixement de la diversitat de resultats, metodologies i pràctiques investigadores per als diferents camps de coneixement i en les diferents etapes de la carrera investigadora. Addicionalment, el sistema vol afavorir les bones pràctiques, com ara l’ètica i la integritat en la pràctica investigadora, la ciència oberta o la divulgació de l’activitat investigadora.

La idea principal de l’Acord és modificar els sistemes d’avaluació i reforçar l’avaluació qualitativa (inter pares), tot i fent un ús responsable dels indicadors quantitatius. Per això, l’adhesió a l’acord comporta l’acceptació d’una sèrie de compromisos i l’adopció d’un marc temporal per la implementació.

Les organitzacions signants es comprometen a complir els següents principis:

 • Principis per a les condicions generals:
  • Garantir l’ètica i la integritat.
  • Salvaguardar la llibertat de la recerca.
  • Respectar l’autonomia de les organitzacions de recerca.
  • Assegurar la independència i transparència de les dades, la infraestructura i els criteris necessaris per a l’avaluació de la recerca.
 • Principis per als criteris i processos d’avaluació:
  • Centrar els criteris d’avaluació de la recerca en la qualitat.
  • Reconèixer aquelles aportacions que suposen un avanç del coneixement i l’impacte (potencial) dels resultats de la recerca.
 • Diversitat, inclusió i col·laboració:
  • Reconèixer la diversitat de les pràctiques relacionades amb la recerca i recompensar la col·laboració oberta (revisió per parells, formació, mentoria, supervisió de doctorands, lideratge, comunicació científica, interacció amb la societat, emprenedoria, etc.).
  • Respectar la varietat de disciplines científiques i tipus de recerca, com també de les diferents etapes de la carrera investigadora i reconèixer enfocaments multi, inter i transdisciplinaris, a més d’enfocaments intersectorials.
  • Reconèixer i valorar la diversitat de rols de recerca, incloent-hi aquells que es desenvolupen fora de l’acadèmia.
  • Assegurar la igualtat de gènere i d’oportunitats, com també la inclusió.

El sistema d’avaluació de la recerca que forma part del model de la carrera professional de la Universitat d’Andorra, desenvolupat des del Consell de la qualitat l’any 2015, ja preveu l’avaluació de la recerca seguint els principis que es defineixen a la CoARA, essent l’UdA una de les universitats pioneres en la implementació d’aquests principis.

En aquesta línia, la Universitat d’Andorra permet l’evolució del personal docent i investigador en el desenvolupament de la carrera professional a partir del reconeixement d’una diversitat de pràctiques relacionades amb la recerca i la seva difusió que suposen un avanç en el coneixement. La carrera professional centra els criteris d’avaluació de la recerca en la qualitat.

Les institucions signants de l’Acord disposen de cinc anys per realitzar almenys un cicle de revisió i el desenvolupament dels criteris, eines i processos d’avaluació. A més, estan compromeses a demostrar periòdicament els progressos realitzats i el compliment dels compromisos bàsics.