Neix Compendium.cat, el portal del llenguatge jurídic català

Un total de divuit entitats i institucions catalanes i andorranes, entre les quals figura la Universitat d’Andorra, van signar el 13 de desembre de 2021 un conveni per fomentar l’ús del català a la justícia a través de la creació d’un portal de recursos de llenguatge jurídic català. El projecte ja és una realitat, i des del 8 d’abril ha entrat en funcionament el web Compendium.cat, que unifica més de 700 recursos per fomentar l’ús del català en l’àmbit del dret i que es posa a disposició de tots els operadors jurídics, així com dels professionals de la llengua i de la ciutadania en general, per fomentar l’ús del català a la justícia i en els diferents àmbits socials. El nou portal fomenta l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, visibilitzant i rendibilitzant molts dels recursos que fins ara es trobaven dispersos en diferents webs institucionals.

Les entitats catalanes que hi participen són: el Consell de l’Advocacia Catalana, el Departament de Justícia, el Departament de Cultura, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics filial de l’IEC, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona i la Mútua de Previsió Social per a advocats Alter Mútua. Les tres institucions del Principat d’Andorra que hi participen són: el Consell General, la Universitat d’Andorra i el Col·legi d’Advocats d’Andorra. Es tracta, però, d’un projecte obert al qual és previst que s’hi adhereixin d’altres institucions sensibles i compromeses amb l’impuls del català en l’àmbit del dret.

El Compendium.cat reuneix inicialment més de 700 recursos relacionats amb el llenguatge jurídic català, però es preveu que durant aquest any creixi encara fins arribar a un miler de recursos i augmenti les funcionalitats que ofereix. S’hi poden consultar tota mena de manuals de redacció i estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics, manuals didàctics, models de documents, articles i apunts de blog, entre d’altres, publicats fins a la data d’avui.

A més, el web també ofereix models de documents jurídics i administratiusaixí com formularis jurídics pertanyents a diferents branques del dret (processal civil, penal, laboral, família, contenciós administratiu), formularis registrals, arbitrals, notarials i per a procuradors i, també, clàusules de derivació a la mediació, entre d’altres.

El portal va adreçat als professionals del dret (advocats, procuradors, notaris, registradors, graduats socials, jutges), els professionals de la llengua (correctors, traductors, docents de llenguatge jurídic) i el personal administratiu, d’àmbit públic o privat, que hagi de redactar documents jurídics i administratius. També fa servei a estudiants de llenguatge jurídic o dret, professors d’universitat, investigadors en els camps de la lingüística i la terminologia, així com a qualsevol persona interessada en aquest llenguatge.

Compendium.cat neix a l’àmbit de la recerca, concretament en el marc de la tesi doctoral Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur (2019), elaborada per la lingüista Anna Arnall Duch, doctora en lingüística, especialitzada en llenguatge jurídic català per la Universitat Pompeu Fabra, actual impulsora i responsable del portal Compendium.cat