Sessió de recursos electrònics al BInfe

Els estudiants de primer del BInfe (Bàtxelor en Infermeria), van assistir el passat 19 de gener, a sessió de recursos electrònics i catàlegs, emmarcada dins de l’assignatura Doc i TIC. Un total de 21 alumnes han participat en aquesta formació, impartida pels serveis bibliotecaris de l’UdA.

En la primera part de la sessió s’ha mostrat als estudiants com moure’s pel web de la biblioteca, fer cerques, reservar llibres i descarregar documents del dipòsit digital. També hem fet difusió del CCUC, i del procediment de gestió de demanda de préstecs interbibliotecaris entre institucions.

En la segona part de la sessió, hem fet esment a la BUdA, de tots els recursos subscrits i no subscrits que conté, i del seu funcionament.

Entre els recursos, hem destacat les bases de dades PUBMED, MEDLINE, Enfermería al Dia i Consumer Health Main Edition. També vam donar a conèixer les dues col·leccions que disposa la biblioteca, la Ebook Collection i l’eDu-Library, i la revista Àgora d’Infermeria.

Imatge de la sessió

Hem aprofitat la sessió per fer pràctiques de cerca amb els operadors booleans, AND, OR i NOT a la base de dades subscrita MEDLINE. S’han fet cerques de documents electrònics en l’àmbit de la infermeria i la salut, proposades pels estudiants. En els resultats de les cerques, els estudiants han après a diferenciar la informació que està en accés obert, de la que és de pagament, a fer acotacions, i a distingir entre tipologia de documents.

Des de la BCU volem agrair als alumnes la seva participació. També volem agrair la col·laboració de la professora Carmen Perez.

Ana Bigordà
Serveis Bibliotecaris