EDULEARN’17

Els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2017 es va celebrar a Barcelona el nové congrés internacional en educació i noves tecnologies d’aprenentatge: EDULEARN’17. Amb més de 700 experts de més de 80 països, la conferència va servir per obrir al món la tasca que la universitat fa en matèria d’educació i noves tecnologies.

La Universitat d’Andorra va presentar-hi tres contribucions:

  • APRÈN AMB PITAVOLA: A CONTEMPORARY AFTER-SCHOOL PROGRAM FOR AWAKENING STEM SKILLS (A. Dorca, C. Yáñez de Aldecoa, N. Macià, V. Llorente)
  • BRINGING CULTURAL HERITAGE INTO PRIMARY SCHOOL CLASSROOMS. DESIGNING A VIRTUAL LAB (C. Yáñez de Aldecoa)
  • COMPUTATIONAL THINKING IN K-12 AND HIGHER EDUCATION SCHOOLS (H. Prieto-Sanz, M. Alba, F. Pla)

Les tres experiències en educació i noves tecnologies van ser molt ben rebudes pel públic del congrés. El projecte “Aprèn amb Pitavola”, presentat per Aleix Dorca va aconseguir captar l’interès dels assistents, i es van plantejar moltes preguntes als autors: com havia estat el desenvolupament de l’activitat, quins havien estat els problemes que s’havien hagut de superar, com s’havien integrat nois i noies tan joves en un programa per aprendre a programar jugant, qui pagava el programa i de quin pressupost s’estava parlant, quins havien estat els resultats més rellevants de cara a poder escalar el programa a nivell nacional, entre d’altres.

En aquesta mateixa línia, el projecte presentat per Helena Prieto, i escrit en col·laboració amb Florenci Pla i Mireia Alba, també centrat en el pensament computacional, va mostrar una comparativa d’experiències en l’aprenentatge i la didàctica d’aquesta matèria a dos grups d’estudiants molt diferents: nens i nenes de primària i estudiants universitaris. Les diferències més importants detectades en els dos ambients d’aprenentatge van ser el punt fort de la presentació.

Finalment, el projecte presentat per Cristina Yáñez va centrar-se en l’experiència duta a terme en l’assignatura: Patrimoni Cultural d’Andorra del Bàtxelor en ciències de l’educació. L’article va mostrar com els estudiants havien desenvolupat, des de zero, una pàgina web amb el contingut més rellevant de l’Art Romànic d’Andorra. Aquesta pàgina incloïa, també, guies didàctiques per a futurs professors.

Els assistents a EDULEARN’17 van quedar sorpresos de la feina que s’havia aconseguit dur a terme, en els tres projectes, fomentant el voluntariat a la Universitat d’Andorra i amb recursos limitats, aprofitant al màxim l’accés a tecnologies lliures.

Els articles estaran disponibles al repositori digital de l’iated: https://library.iated.org.