Pensament computacional al Bàtxelor en ciències de l’educació

  Florenci Pla – Professor de Pensament computacional al bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

Aquest curs 2016-2017 s’ha ofert pe primera vegada una assignatura optativa sobre Pensament computacional al bàtxelor en Ciències de l’Educació.

Us faig a mans algunes frases extretes d’un article redactat per cada estudiant sobre “Robòtica i societat al segle XXI”.

Clàudia

A través de la robòtica podem explotar al cent per cent la creativitat dels infants. Per exemple, el Lego for education, a nosaltres, persones adultes, ens ha despertat la curiositat i a través dels reptes que se’ns han plantejat, com resoldre’ls ha estat en ocasions molt fàcil i en d’altres una complicació, però per aconseguir-ho havíem de manipular, tocar, buscar raonaments lògics. Hem fet servir el pensament crític, i arrel de coneixements previs hem aconseguit torbar la solució.

En definitiva, cal introduir la robòtica a les escoles, explorar al màxim les seves potencialitats i alhora fer que a través d’aquesta els infants desenvolupin les seves capacitats cognitives. I el més important, que aprenguin gaudint del que i del com ho estan fent.

Núria

Per últim hem de ser molt conscients que si la robòtica pot tenir punts negatius però també hem de ser conscients dels punts positius que pot aportar per la societat. Com totes les coses en aquesta vida no poden ser satisfactòries per a tots però s’ha d’arribar a un punt entremig. Hem de ser conscients que la robòtica ja forma part de nosaltres i que hem d’aprendre a conviure amb ella, és a dir, adaptar-nos a ella.

Paolo

El fet de que les industries instal·lin robots i màquines per tenir mà d’obra més barata ha fet que molta gent es quedés a l’atur, gent que no sabia fer altra cosa que el que feia en el seu lloc de treball, i que ara es troba amb dificultats per torna a trobar-ne.

Llavors, que es pot fer perquè les generacions futures no es trobin en el mateix cas que les actuals, sense  feina per “culpa” d’un robot o una màquina?

La resposta sembla evident: s’ha de començar a preparar les futures generacions pel món de la robòtica ja que ells conviuran amb robots. Se’ls ha d’apropar a aquest àmbit i fer que no tinguin por d’endinsar-s’hi, perquè aprenguin a programar i crear robots.

Iker

Finalment per concloure s’ha d’esmentar la robòtica educativa que esta sent tot un “boom”. Tot i que s’està incorporant en poques escoles, aquestes ja tenen gran èxit pels resultats que s’està observant. Actualment ja hi ha robots per a totes les edats per treballar en les aules. A mi m’agradaria fer esment de dos en concret. Per una banda el WeDo 2.0, que és una bona introducció a la robòtica i als principals mecanismes d’un robot com per exemple els motors o sensors. Per una altra banda faig esment el robot EV3 en que els alumnes aprenen a programar des d’una base fàcil a aprendre a utilitzar variables.

Silvia Lopez

Per concloure l’article, penso que aquestes noves tècniques i recursos s’han d’aprofitar, ja que donen peu a molt bons aprenentatges en els infants. Considero que són materials i recursos que s’haurien d’impartir i utilitzar a l’escola des dels més petits fins que ja superen aquesta primera etapa educativa, per tal que s’acostumin a aquestes noves tècniques educatives i quan siguin més grans siguin tots uns experts. Tanmateix, la feina d’innovació i d’introducció d’aquesta matèria educativa a les escoles, és feina dels que actualment ens estem formant, ja que som els que actualment estem començant i tenim noves tècniques educatives molt innovadores i profitoses per a l’aprenentatge de molts coneixements diferents. Tot i que el primer pas, és

informar i formar als docents que actualment hi ha als centres educatius i començar a introduir aquestes noves tècniques i sobretot que tothom sàpiga que és el Pensament Computacional. Pensament

Chenenne

L’escola ha d’adaptar-se a l’evolució de la societat, és per això que avui en dia les escoles han de donar respostes a les necessitats que la societat demanda i anticipar-se a les que vindran. Tot un repte per als mestres, que s’han de formar per poder impartir aquesta classe, tot i això, moltes escoles ja han posat en marxa aquesta assignatura amb formacions per als mestres, ja que com he explicat té molts avantatges i beneficis per als alumnes.

Com a conclusió puc dir, que des del punt de vista del docent, la robòtica suposa una atractiva eina per dinamitzar les classes, integrar i potenciar coneixements que, d’altra manera, serien molt difícils d’ensenyar o es fan feixucs per l’alumne. És una revolucionaria manera d’ensenyament/aprenentatge i una aposta educativa integral, que fa que els alumnes no en donin compte que tot i està jugant, aprenent.

Manel

Utilitzant la robòtica educativa a l’escola, no només tindrem uns infants més participatius sinó que també millorarem l’autonomia i/o l’autoestima gràcies a la resolució de problemes i l’enfrontament a diferents reptes.
Com a conclusió, considero que els aspectes avantatjosos de la robòtica aportaran grans avenços, al punt de fomentar encara més el progres com a societat industrialitzada i informatitzada, sempre hi quan hi existeixi un equilibri  i un control, ja que serà la forma en la que els éssers humans podran conviure en harmonia amb aquest esser informatitzats.

Marc

La meva sorpresa va ser veure com els infants (3/4 anys), de forma autònoma, resolien els problemes plantejats. Amb un tres i no res van entendre el funcionament de la Bee-Bot i va resoldre els reptes que els hi vaig marcar

Per tant, tan sols dir-vos que no tingueu por a les noves tecnologies. Formem-nos ara que encara hi som a temps. Ara mateix les noves tecnologies són el futur i hem d’acceptar que en molts casos els infants ja en saben més que nosaltres.

M’agradaria acabar amb la frase d’un professor que em va marcar durant la meva formació: ‘’Un bon mestre sempre ha de portar les ulleres de professor les 24 hores del dia’’.

Com podeu veure, estan  ben mentalitzats que el Pensament computacional s’ha d’introduir al currículum escolar des de ben petits. Això ja justifica l’assignatura ja que ens agradi o o els infants d’avui  a mesura que vagin creixen, cada vegada més, estaran envoltats d’objectes programats i això vol dir programables.