Els resultats del projecte ‘Reptes per a la democràcia i la vida social als petits Estats europeus’ es convertiran en formacions per a adults

El passat mes d’agost es va donar per finalitzat el projecte ‘Reptes per a la democràcia i la vida social als petits Estats europeus’, iniciat al 2018 i amb una durada de 36 mesos, que formava part d’Erasmus+, el programa de la Unió Europea de suport a l’educació, formació, joventut i esports a Europa, i en el qual va participar la Universitat d’Andorra, amb la doctora Cristina Yáñez com a responsable. Aquest projecte globalment ha estat dotat amb poc més de 380.000 euros. La iniciativa, liderada per l’Institut Liechtenstein, comptava amb la participació d’universitats de nou països: Andorra, Estònia, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Montenegro, San Marino i Xipre, tots ells amb menys d’1,5 milions d’habitants.

L’objectiu era establir una xarxa de petits estats europeus que recollís i intercanviés informació i experiències resultat de la recerca sobre temes actuals que afecten aquests petits estats. Els resultats es posaran a disposició d’un públic ampli i interessat en forma de materials didàctics per impulsar l’educació d’adults als petits estats implicats i incloure amb més força el tema dels petits estats a l’oferta de cursos. La pàgina web es pot consultar en aquest enllaç.

Es van planificar vuit reunions conjuntes en els diferents petits estats participants durant el període del projecte, en les quals es va presentar informació i dades comparables sobre les realitats de cada territori en cadascuna de les 14 temàtiques escollides: informació bàsica de cada país, migracions i refugiats, residència i accés a la nacionalitat, integració a Europa, seguretat i defensa, relacions internacionals i diplomàcia, resolució de conflictes, desenvolupament econòmic, cooperació regional, reptes per a la democràcia, polítiques socials, governança i polítiques públiques, digitalització del sector públic i participació ciutadana.

Amb l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, es va creure convenient afegir una nova temàtica per analitzar la resposta que havia tingut cada petit estat davant la crisi sanitària. A més, el coronavirus va obligar a celebrar la cinquena, sisena i setena reunió de manera virtual, mentre que la vuitena trobada es va organitzar de forma híbrida.

Paral·lelament al treball de continguts, s’ha desenvolupat un lloc web del projecte per tal que tota la informació pugui ser pública en un format de cursos en línia dirigits a adults. Aquesta tasca ha anat a càrrec de l’Institut de Liechtenstein, en col·laboració amb un dissenyador web, un especialista en informàtica i proveïdors experts en cursos en línia. Al llarg del projecte s’han produït un total de 125 presentacions, que han servit de base per a la creació de les formacions, que s’estructuren en diferents matèries, introduïdes per un vídeo i preguntes tipus test, i tallers individuals per aprofundir en la informació de cada petit estat. També es proporcionen enllaços a Internet específics per a cada tema, cosa que facilita la recerca addicional per als usuaris especialment interessats.

Aquest ha estat el primer projecte en què la Universitat d’Andorra ha participat rebent fons europeus del programa Erasmus+.

Amb aquest treball, es dona per completat el projecte, tot i que els diferents socis s’han mostrat interessats a seguir col·laborant i, per tant, han sol·licitat dur a terme una segona ronda del projecte per ampliar les temàtiques tractades.