L’UdA ja és la primera opció per al 61% dels nous estudiants

El Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) recull a l’inici de cada curs acadèmic, des del  2011-2012, els resultats del qüestionari d’entorn i de la prova de raonament matemàtic dels estudiants presencials de nou accés als bàtxelors de la Universitat d’Andorra. Per aquest curs 2022-2023 es disposa de les dades d’un 95,2% del total d’estudiants de nou accés.

Un dels objectius d’aquesta recollida d’informació és analitzar cada any el perfil dels estudiants de nou accés presencials a la Universitat d’Andorra, tant pel que fa al seu entorn familiar, com pel que fa als resultats de la prova de raonament matemàtic i relacionar aquestes dues variables. Per al curs 2022-2023, aquest perfil, que s’il·lustra a la infografia adjunta, es resumeix de la manera següent:

Com cada any, a excepció de l’any passat, predominen les dones, que representen un 64,3% de la mostra. Sembla que s’ha accentuat la tendència de la feminització de les carreres més escollides per dones: infermeria i ciències de l’educació, ja que el percentatge d’homes baixa. Passa d’un 23,6% per la mostra global que inclou tots els cursos des del 2012-2013, a un 8,7% pel curs 22-23 en el cas de ciències de l’educació i d’un 27,2% a un 26,5% en el cas d’infermeria. En els estudis tecnològics continuen predominant els homes amb molta diferència amb un percentatge en la mostra global del 92,1% i en particular el curs 2022-2023 del 92,3%. Cal, doncs, continuar fent esforços per aconseguir fer més atractius els estudis tecnològics a les dones i els de l’àmbit de la salut i l’educació per als homes.

En aquest estudi també s’analitza els resultats d’una prova de raonament matemàtic que realitzen tots els estudiants de nou accés a l’UdA durant la primera setmana. Una vegada més s’ha trobat una relació significativa entre els resultats d’aquesta prova i el gènere, essent els homes els que treuen millor nota, i també s’ha trobat una relació significativa entre el resultat a la prova de raonament matemàtic i els estudis, essent els estudis d’Informàtica i d’Administració d’empreses els únics que superen la prova.

Per primera vegada des del curs 2011-2012 també s’ha trobat una relació significativa entre el resultat de la prova de raonament matemàtic i els estudis previs, essent els estudiants que provenen del baccalauréat i de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) els únics que han superat la prova.

Pel que fa a l’entorn familiar dels estudiants de la Universitat d’Andorra, la majoria (66%) tenen com a principal font de finançament dels seus estudis la família, amb pares amb un nivell d’estudis obligatoris. Pel que fa a la llengua de l’entorn familiar, predomina l’entorn bilingüe català-castellà, seguit de l’entorn monolingüe de cadascuna d’aquestes dues llengües per igual. La majoria dels estudiants de la Universitat d’Andorra (64%) no treballen, tot i que el 28% treballen més de 10 hores setmanals.

Per al 61,2% dels estudiants de la Universitat d’Andorra, aquesta universitat ha estat la primera opció [un 54,6% el curs anterior], i els motius per escollir la Universitat d’Andorra més destacats per part dels seus estudiants de nou accés han estat l’atenció personalitzada, el fet de considerar-la la millor opció per als estudis escollits i el fet d’estudiar a prop de casa. D’altra banda, els principals motius d’elecció dels estudis que han destacat els estudiants són les oportunitats de trobar feina i la coincidència amb els seus interessos i gustos.

Per acabar es destaca que la principal via d’accés dels estudiants nous presencials de la Universitat d’Andorra són el batxillerat del sistema educatiu andorrà, seguit de les PAU del sistema educatiu espanyol i el batxillerat professional andorrà i francès.

Montserrat Casalprim Ramonet
Betlem Sabrià Bernadó
Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació