L’UdA participa en la preparació de la Tercera Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO

La Universitat d’Andorra, com a membre del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), ha elaborat un estudi sobre un dels deu temes clau seleccionats per ser tractats a la Tercera Conferència Mundial d’Educació Superior que organitzarà la UNESCO el maig de l’any vinent. El tema analitzat és el futur de l’ensenyament superior, i el grup de treball per al CUIB de l’UdA ha identificat una sèrie d’oportunitats i reptes als quals les universitats hauran de fer front, sobretot arran de l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. Del treball, dut a terme per Virginia Larraz, Miquel Nicolau, Alexandra Saz i John S. Zvereff, s’han identificat tres oportunitats:

  1. Els nous models i entorns d’aprenentatge en l’educació superior.
  2. El nou rol del docent en l’educació superior.
  3. El nou rol dels estudiants en l’educació superior.

A partir d’aquestes oportunitats, s’han plantejat cinc reptes:

  1. Implementar models educatius competencials centrats en l’estudiant.
  2. Flexibilitzar els currículums universitaris possibilitant trajectòries formatives obertes que facilitin el reconeixement d’aprenentatges realitzats en contextos no universitaris.
  3. Establir la connectivitat i la formació en competències digitals com a prioritat per a l’aprenentatge en la societat del coneixement.
  4. La formació, l’habilitació i l’acreditació de les competències del nou docent universitari.
  5. Aplicar l’experiència de la pandèmia per forjar el model de la universitat del demà.

Per tal de saber quins són els reptes més importants i quins els més urgents, i si les universitats de la regió iberoamericana ja els estan implementant i quins recursos necessiten, l’UdA ha dut a terme una enquesta entre les institucions d’ensenyament superior de la regió que ha rebut un total de 79 respostes.

Malgrat que tots els reptes plantejats presenten puntuacions per sobre del 3,5 sobre 5, les universitats consideren que el repte número u és el més important i també el més urgent de portar a terme.