Publicacions, ponències i participació a congressos (2019-2020)

Aquestes són les publicacions, les ponències i la participació de la Universitat d’Andorra a congressos que han estat comunicades al butlletí:

Publicacions

Ponències i participació a congressos

  • Dorca-Josa, A., Mariño-Mesías, R.M., Fortó-Areny, J., & Sabrià-Bernadó, B. (2019, Octubre). “Analysis of customer satisfaction with the Andorran hotel sector”. Presentat al 5th International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC), Sarajevo.