Els efectes de la COVID-19 sobre el projecte Erasmus+ “Challenges to Democracy and Social Life in European Small States”

La situació de la COVID-19 continua afectant el desenvolupament del projecte Erasmus + “Reptes a la democràcia i a la vida social als petits Estats europeus” . Ha estat del tot necessari moure totes les reunions programades per abans de l’estiu i traslladar-les a un entorn virtual.

La virtualitat ens ha obligat a ser més efectius en l’organització de les reunions, i també en les contribucions dels participants, més concises i més precises. També suposa un cost menor per al projecte. Per contra, cal dir que els debats que es produeixen al voltant de cada una de les temàtiques són més fàcils d’organitzar en un entorn presencial i permeten una espontaneïtat no sempre  fàcil en un entorn virtual.

El passat 27 de març havia de tenir lloc la cinquena reunió del projecte a la Universitat de Luxemburg per tractar: el Desenvolupament econòmic i la Cooperació Regional. La reunió següent havia de tenir lloc el 29 de maig a la Universitat de Montenegro per tractar dos nous temes: Reptes per a la democràcia” i les “Polítiques socials”. Ambdues reunions virtuals han tingut un caràcter més tècnic i administratiu.

Pel que fa a la reunió a Montenegro s’ha decidit ajornar-la i reprogramar una nova reunió presencial per al 2021, encara amb data per determinar, i és per això que s’ha decidit ajornar igualment els lliuraments previstos per a Montenegro fins finals de setembre. L’objectiu de la reunió és presentar els resultats dels informes amb un espai per al debat i el diàleg sobre les temàtiques treballades. Durant aquest temps, s’ha estimat necessari incorporar l’impacte de la crisi pel coronavirus a les diferents temàtiques plantejades. La propera reunió està prevista per al  27 de novembre a Estònia i s’ha programat una reunió al setembre per valorar si aquesta podrà ser presencial.

Els temes que es debaten a les reunions són molt diversos: sobirania estatal, seguretat, conflictes i relacions internacionals i diplomàtiques, desenvolupament econòmic i ocupació, reptes socials, qüestions migratòries i molts altres. A la taula següent es recull la programació de les temàtiques, així com els països que organitzen les reunions.

Amb una durada de 36 mesos, el projecte finançat per la UE i dotat amb una mica més de 380.000 euros (uns 430.000 francs), està previst que finalitzi l’agost del 2021 sense possibilitat d’ampliació. Liderat pel Liechtenstein Institute hi participen les universitats següents:

  • Universitat d’Andorra
  • University of Nicosia
  • CypursTallinn University of Technology, Estonia
  • University of Iceland
  • Université de Luxembourg
  • Universita ta Malta
  • University of Montenegro
  • Università degli Studi della Repubblica di San Marino

L’objectiu final és donar impuls a l’educació d’adults dels petits estats implicats per tal d’incloure cada cop més la qüestió dels petits estats en les ofertes de cursos.