Noves adquisicions a la BCU (març-abril 2020)

Llibres editats per l’UdA en format digital (PDF o EPUB) i de lliure accés:

25 anys d’història de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra
Andorra amb ulls de formiga
Aspectes de la jurisprudència andorrana: balanç de 20 anys de Constitució
Català jurídic
Dret internacional privat del Principat d’Andorra
Dret processal civil del Principat d’Andorra
Els germans Stefanoni
Fiscalitat d’Andorra
Història econòmica d’Andorra, segles XX-XXI
Introducció al dret de l’urbanisme d’Andorra
L’Entorn comunicatiu d’Andorra
La Formació continuada a Andorra: model organitzatiu i necesitats formatives
Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus
Patrimoni cultural d’Andorra
Signatura digital

Llibres en format digital en accés obert:

Handbook of COVID-19 prevention and treatment: the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, complied according to clinical experience
Tingbo Liang
Edita : First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

Littératie numérique et approche socio-interactionnelle pour l’enseignement-apprentissage des langues
Christian Ollivier
Edita: Consell d’Europa

Manual de prevención y tratamiento del COVID-19 : Primer Hospital Afiliado, Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang. Elaborado a partir de la experiencia clínica
Tingbo Liang

Edita : First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

Manuel de prévention et de traitement du COVID-19 : Le premier hôpital a lié, École de médecine de l’Université de Zhejiang. Compilé selon l’expérience clinique.
Tingbo Liang
Edita : First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

Towards a socio-interactional approach to foster a to foster autonomy in language learners and users
Christian Ollivier
Edita: Consell d’Europa

Llibres en format paper:

Ciència des del néixer : 49+1 propostes de lliure elecció
Montserrat Pedreira (Coord.)
Editorial Graó

El Gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript
J.D. Gauchat
Editorial Marcombo

Els fills dels miners d’Adrall: una crònica d’Adrall i d’Andorra a mitjan segle XX
Josefina Porras
Edicions Salòria

Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style
American Psychological Association

Recull de conferències 2017 : 450 anys de Monteverdi i 175 anys de l’anestèsia ; 11ns Debats de recerca : Comportament i ment, la recerca en psicologia
Societat Andorrana de Ciències