Visita a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Olga Travesset i Àngels Jiménez –Professores de l’Escola d’Infermeria

El passat dia 13 de gener l’equip de l’escola d’infermeria va visitar les instal·lacions de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, centre sanitari amb que el aquest any s’ha obert un nou camp de pràctiques per als estudiants d’infermeria de 2n i 3r curs.

La particularitat d’aquest centre és que ofereix pràctiques infermeres en rol avançat.

Les pràctiques clíniques en rol avançat són aquelles en les que la infermera arriba a posar en pràctica la seva especialitat segons el màxim grau de desenvolupament del seu rol, és experta en aquell tema i des de la expertesa el porta a la pràctica. Segons definició del Consell Nacional d’infermeria per arribar a aquest nivell d’expertesa cal com a mínim un segon cicle universitari, nivell màster (Godman, 2013).

Cada vegada hi ha més demanda de professionals d’infermeria més competents en el maneig de la informació, ús de noves tecnologies i l’aplicació de intervencions complexes en l’atenció de les persones en diferents entorns (Santos, 2017).

En aquest centre els nostres estudiants poden veure que aquesta realitat, la pràctica avançada, es porta a terme, fet que enriqueix el seu aprenentatge. En cada un dels consultoris hi ha una infermera experta que en porta el control, amb graus d’autonomia molt elevats, i fins i tot en àrees especialitzades com el bloc quirúrgic, infermeria fa anestèsies, guiades per protocols i sota supervisió d’un anestesista, però tota la praxis la desenvolupa la infermera.

Una gran experiència per a tots nosaltres.

 

Bibliografia

Goodman, C; Morales-Asencio, JM; De la Torre-Aboki, J. La contribución de la enfermera de práctica avanza- da como respuesta a las necesida- des cambiantes de salud de la población. Metas de Enfermería 2013; 16 (9): 20-25

Santos-Ruiz, Susana, Rosell, Carme, Chabrera, Carolina, Molina-Raya, Lorena, & Cabrera, Esther. (2017). Desarrollo de un nuevo modelo de Practicum, reto y oportunidad de formar en roles avanzados en el Grado de Enfermería. Index de Enfermería26(1-2), 91-95. Recuperado en 16 de febrero de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962017000100020&lng=es&tlng=es