Visita del Raonador del Ciutadà

El passat 25 d’octubre, els estudiants de segon curs del bàtxelor en Ciències de l’educació van rebre la visita del Raonador del Ciutadà, el Sr. Marc Vila. Aquesta trobada s’emmarca en el seminari d’Aplicació educativa de la ciutadania democràtica.

Aquesta assignatura té com a principal objectiu acompanyar els estudiants en el coneixement i pràctica d’eines pedagògiques per treballar amb els infants temàtiques de drets humans i ciutadania democràtica. La visita tenia com a objectius principals:

  • Conscienciar els estudiants sobre la situació dels Drets Humans a Andorra;
  • Promoure el coneixement de les institucions que defensen els Drets Humans al nostre país, en aquest cas la Institució del Raonador del Ciutadà;
  • Analitzar amb els estudiants com es planifica, implementa i avalua una visita d’estudis per treballar temàtiques relacionades amb la ciutadania democràtica.

La conversa amb el Sr. Vila va ser distesa i molt oberta. Va permetre veure a la pràctica alguns dels temes que s’han treballat durant l’assignatura. D’una banda, els estudiants van conèixer el funcionament de la Institució del Raonador del Ciutadà, així com els canals per presentar-li casos on es considerin que s’han vulnerat alguns drets fonamentals. D’altra banda, es va parlar sobre la situació d’alguns drets a Andorra com l’habitatge, la situació del col·lectiu LGTBIQ o la seguretat social. Finalment, es va dialogar sobre el retrocés en l’àmbit dels Drets Humans i l’augment dels discursos extremistes.

Per acabar, es van fer paral·lelismes amb altres institucions similars existents a Andorra: la Defensora de l’Assegurat a la Caixa Andorrana  de Seguretat Social i la Defensora de l’Estudiant a la Universitat d’Andorra.

La Institució del Raonador del Ciutadà s’encarrega de vetllar pels drets i llibertats de la ciutadania davant l’administració i defensar-la en cas de desemparament. Es pot trobar informació complementària a la seva pàgina web: www.raonadordelciutada.ad


Ramon Tena