Assistència a la 11th convention of the European University Association Council for Doctoral Education (EUA-CDE) titulada “Excellence Through Diversity Doctoral Education in a Globalised World”

Els passats 7-9 d’abril l’Escola Internacional de Doctorat de l’UdA va participar en la reunió anual de l’EUA-CDE. Les reunions anuals s’han convertit en la trobada més àmplia i exhaustiva de líders acadèmics, professionals de l’educació del doctorat i altres grups d’interès que treballen en l’educació de doctorat i la formació investigadora a Europa. En aquesta edició el debat s’ha centrat en la diversitat en l’educació doctoral i com les diferents dimensions de la diversitat contribueixen a l’èxit de l’educació doctoral en un entorn cada vegada més globalitzat. S’ha presentat una visió detallada sobre l’organització de l’educació doctoral a Europa, destacant que l’última dècada les escoles de doctorat de les universitats han passat d’un trenta per cent a més del noranta per cent. Atesa la importància creixent de la internacionalització en l’educació doctoral, el programa de la trobada ha inclòs perspectives externes a Europa.