Aula Magna 2017

Meritxell Camp – Professora col·laboradora a la Universitat d’Andorra.

Un any més he participat en una sessió de l’Aula Magna com a professora col·laboradora de l’Escola d’Infermeria.

Enguany el tema ha estat  “Salut i comportament “. L’objectiu: aproximar-nos a la idea de que per tenir cura de la salut cal entendre com funciona el comportament humà.

Les ciències de la salut no es poden deslligar de les ciències de la conducta,  i formen  part del currículum acadèmic dels alumnes de primer d’infermeria tota una sèrie de continguts pensats per assolir aquets coneixements.

Poder presentar aquesta informació davant d’un auditori plural que permet un punt de vista longitudinal en diferents etapes de la vida ha estat, en cada sessió que he participat, un privilegi i alhora un aprenentatge per a mi mateixa com a professional i docent.

La sessió de treball ha estat interactiva i oberta al debat i a l’opinió, tot i incorporant material rigorós i des de la evidència científica.

Els joves alumnes de bàtxelor s’han pogut confrontar amb la qualitat humana i intel·lectual dels alumnes sèniors i sovint s’han mostrat sorpresos de la saviesa, l’esperit crític, les aportacions acurades i en definitiva de l’actitud proactiva i respectuosa.

Per a mi, que també imparteixo una part de  l’assignatura de comunicació a infermeria, aquesta experiència any rere any em dóna l’oportunitat de demostrar de forma experiencial que la comunicació intergeneracional és una font d’aprenentatge privilegiada.

Moltes gràcies a la Universitat d’Andorra per donar-nos l’oportunitat d’aprendre tot vivint, convivint i revivint.