El pensament computacional en la formació bàsica de mestres

Florenci Pla – Director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics de la Universitat d’Andorra;

Mireia Alba – Estudiant del Bàtxelor en Ciències de l’Educació a la Universitat d’Andorra;                                            

Helena Prieto – Estudiant del Bàtxelor en Ciències de l’Educació a la Universitat d’Andorra.  

El pla d’estudis del bàtxelor en ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra contempla dues assignatures obligatòries de l’àmbit de les TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació i
Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació. Amb aquestes dues assignatures és pretén:

  • Dotar l’alumnat de competències digitals i habilitats útils per a la seva futura vida professional.
  • Fomentar bones pràctiques docents en la integració de les tecnologies al centre escolar i a les aules tot promovent la innovació permanent i el treball autònom, individual i en equip, en el lloc de treball.

Ara bé, amb l’empenta que està agafant la robòtica a la vida quotidiana i també a l’escola, la Universitat d’Andorra va incloure, el curs 2015-2016, un mòdul de Pensament computacional dins de l’assignatura de de Didàctica de la ciència i la tecnologia. Aquest primera experiència ens ha permès fer un pas endavant per introduir una assignatura optativa, aquest curs 2016/2017, sobre Pensament computacional, ja que estem convençu
ts que en un futur (per no dir present) el que diferenciarà un títol de magisteri d’un altre, serà el nivell d’anglès dels titulats per poder vehicular en aquesta llengua (imprescindible a molt curt termini) i un coneixement, com a mínim bàsic, sobre Pensament computacional (imprescindible a mitjà termini).

Els mestres d’avui són la clau per a l’èxit de la propera generació i per això, des de la Universitat d’Andorra, es creu que han de tenir la confiança, el coneixement, les habilitats i recursos per treballar el pensament computacional.

Com a Universitat creiem que aportem el nostre gra de sorra en la innovació en aquest camp i ara només cal esperar que Andorra com a país es plantegi, a curt termini, el repte d’oferir als nens la possibilitat d’introduir-se en la programació mitjançant la introducció del Pensament computacional dins del seu currículum. Segur que seria un referent mundial i més tenint en compte que els futurs professionals ja surten formats en aquest camp.