Info.UdA

Informacions de la Universitat d’Andorra

Contes per a la revista infantil Mil Dimonis

En el marc de l’assignatura de Recursos didàctics, els estudiants de segon any del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra (UdA) han desenvolupat un projecte transfronterer conjuntament amb l’APLEC (Associació per a l’Ensenyament del Català) de Perpinyà, que ha consistit en la redacció de contes per a la revista infantil Mil Dimonis a través d’un taller col·laboratiu d’escriptura. El conte “Carola l’escarola” ja apareix publicat al número 121 (desembre del 2016) de la revista, i es preveu que d’altres narracions figurin en posteriors edicions.

La revista Mil Dimonis, creada l’any 2002, té una periodicitat bimestral i es distribueix (4.500 exemplars) a totes les escoles de la Catalunya del Nord que imparteixen classes en català. Els textos hi apareixen en la variant septentrional de la llengua catalana.

 Cicle de Perfeccionament Professional 2017

La Universitat d’Andorra (UdA) ofereix dins del Cicle de Perfeccionament Professional 2017 més seminaris oberts al públic sobre temàtiques diverses. Aquestes formacions curtes, finançades amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà, s’impartiran a la mateixa Universitat.

 III Seminari de docència universitària

En el marc del Pla de formació del personal de la Universitat d’Andorra (UdA), el dijous 9 de febrer va tenir lloc el III Seminari de docència universitària de la Universitat d’Andorra, un espai de reflexió i de treball de les diferents metodologies i recursos didàctics en l’àmbit de la docència universitària. Estava adreçat a tot el professorat de la Universitat d’Andorra.
A banda de presentar-s’hi les últimes experiències de recerca i d’innovació docent a l’UdA, s’hi van debatre aspectes com ara la vehiculació en llengua anglesa o la ludificació des estudis. El III Seminari de docència universitària incloïa la conferència “Las competencias del docente universitario”, a càrrec de Miguel Ángel Zabalza, catedràtic de Didàctica i organització escolar de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Conveni amb la Universitat Federal d’Alfenas, Brasil

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Federal d’Alfenas (UNIFAL-MG), Brasil, han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.
En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre.

 Acord de col·laboració entre l’UdA i ACTinn

La Universitat d’Andorra (UdA) i l’associació ACTUA Clúster de la Innovació i Noves Tecnologies d’Andorra (ACTinn) han signat el 8 de febrer l’acord de col·laboració entre ambdues institucions.
L’UdA i ACTinn treballaran conjuntament per a l’intercanvi d’experiències i coneixements per a fomentar la difusió de la tecnologia i la societat de la informació a través de la col·laboració en activitats d’interès per a ambdues parts.

 Conveni per la formació universitària dels esportistes d’alt rendiment

La Universitat d’Andorra (UdA) ha signat amb el Govern d’Andorra el conveni mitjançant el qual els esportistes del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) que compleixin amb els requisits acadèmics es podran beneficiar de la formació adaptada a les seves necessitats que ofereix l’UdA. L’objectiu és que les exigències i la dedicació en l’esport no siguin impediment perquè els atletes puguin assolir una carrera universitària.

Actualment, nou esportistes del programa ARA, de diferents disciplines esportives (arts marcials, atletisme, esquí i natació), estan estudiant a la Universitat d’Andorra i es beneficien de la formació adaptada, que inclou el seguiment acadèmic i l’adequació del calendari de les activitats d’avaluació d’acord amb les seves obligacions esportives. De la mateixa manera, se’ls ofereixen tutories personalitzades.

El Govern i la Universitat d’Andorra signen el contracte programa 2017-2019

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, han signat el contracte programa per al 2017-2019, que també signa el ministre de Salut, Carles Alvarez.
El contracte programa per als propers tres anys estableix cap a on s’orientarà el centre universitari i les transferències que rebrà del Govern. Així, per als propers tres anys es vol potenciar, entre d’altres, les ciències de l’educació, segons el comunicat del Govern. La intenció és que el bàtxelor en Ciències de l’educació s’orienti perquè els alumnes esdevinguin docents capaços de vehicular les seves classes en català, però també en francès o anglès. A més, en la línia de reforçar els compromisos amb el Consell d’Europa, es farà una aproximació perquè el contingut d’aquest bàtxelor inclogui eines sobre com ensenyar els valors del Consell d’Europa en l’àmbit de la ciutadania democràtica i els drets humans.
D’altra banda, s’apostarà per un màster en Ciències de l’educació. Serà una eina de creixement per al personal de l’Escola Andorrana, i servirà de continuació per als qui hagin cursat el bàtxelor en Ciències de l’educació, però també per aquells que hagin cursat altres bàtxelors però es vulguin orientar cap a l’ensenyament. A més, és una formació que vol poder atraure estudiants de fora del país.
Pel que fa a altres formacions, la Universitat seguirà amb els tretze programes reglats vigents i mantindrà també els seus compromisos de responsabilitat social. A més, se seguirà promocionant la recerca.
El contracte programa també estableix les transferències del Govern a la Universitat per als propers anys. El pressupost del 2016 va ser de 2.255.000 euros, i per al 2017 s’ha incrementat fins als 2.397.000 euros.

Universitats i agències de qualitat analitzen conjuntament els programes de doctorat.

Nou responsables de les escoles de doctorat de les universitats Vives van participar a la Jornada Fòrum Vives d’Escoles de Doctorat. Els representants van exposar els seus continguts sobre l’estudi i millora del sistema de les escoles i programes de doctorat durant la jornada, que va comptar amb l’assistència de més d’una vintena de responsables de 15 universitats Vives.

L’activitat va comptar també amb la participació de les quatre agències de qualitat del territori Vives amb representants de 15 universitats de la institució, en unes jornades que incloïen una sèrie de sessions, conferències i taules rodones sobre els models actuals de les escoles de doctorat.

Participació de l’UdA a la II Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de la Xarxa Vives

Durant els dies 2 i 3 de febrer es va dur a terme a Tarragona la II Trobada d’Aules i Programes Sèniors de les universitats que formen part de la Xarxa Vives. Es va valorar el futur de la formació per a majors, com a oportunitat de continuar adquirint coneixements i intercanviar experiències formatives. Alhora es va compartir el format de la formació dirigida als sèniors de cada universitat.

 Presentació del Postgrau en Gestió de destinacions de turisme de muntanya

El 23 de febrer es va fer una presentació del Postgrau en Gestió de destinacions de turisme de muntanya (en anglès, Postgraduate Diploma in Mountain Destination Management) en un sopar organitzat a Barcelona pels membres de la Societat de Foment dels Pallars (Pallarsactiu). Aquest programa neix de la iniciativa conjunta de l’UdA i de Pallarsactiu, i compta amb la col·laboració de la Fundació OMT.Themis i de la Colorado State University. La presentació fou a càrrec de la directora del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària.

 

Agenda de la Universitat

  • 28 de febrer. Conferència sobre qualitat de l’AQUA (UOLS)
  • 13 de març. Dia de la neu
  • 22-26 de març. Saló de l’Ensenyament (Barcelona)
  • 31 de març. Fòrum Estudiants + Empresa
  • 1 d’abril. Lliga de debat de batxillerat
  • 6 d’abril: Jornada Ciència Tecnologia i Matemàtiques (CTM) de Lleida i Andorra
  • 26 d’abril. Lliurament del Premi Cum Laude
  • 11 de maig: Diada universitària
  • 18 de maig. Cloenda/conferència Aula Magna
  • 18 de maig: La Universitat dels Infants (Congrés de ciència a la vida quotidiana)