EAIE Barometer (European Association for internationalization in Europe)

The EAIE – European Associations for internationalization in Europe, és el centre europeu d’expertesa, xarxes i recursos en la internacionalització de l’educació superior. Cada any organitzen la trobada anual. Amb més de 5.000 assistents. L’EAIE és la trobada d’universitats més gran que hi ha a Europa.


Enguany, el congrés va tenir lloc a Ginebra, on vam tenir l’ocasió d’assistir per trobar-nos amb els nostres partners, i per poder arribar a nous convenis de col·laboració amb noves universitats.

En aquest marc es va presentar la segona edició del Baròmetre EAIE, que en aquesta ocasió es va dedicar a: Internacionalització a Europa (segona edició). L’estudi mapeja la forma i la funció de la internacionalització de l’educació superior a l’EEES, tal com ho veuen els professionals que treballen en el procés a les institucions d’educació superior (IES) d’Europa.Aquest nou estudi representa el conjunt de dades més gran i geogràficament divers sobre l’estat d’internacionalització a Europa.

L’enquesta,  guiada per un grup assessor d’experts d’internacionalització de tota Europa, incloïa una sèrie de qüestions que examinaven la forma i la funció de la internacionalització a les institucions d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Es va centrar en objectius institucionals, activitats prioritàries estratègiques, reptes interns i externs, impacte de la política nacional i europea i el futur de la internacionalització a Europa.

A més de resumir tots els resultats de la mostra, l’informe compara els resultats per regió geogràfica i país, tipus de paper d’IE i personal, així com comparacions al llarg del temps. Al costat de les anàlisis perspicaces que ofereixen a cada secció, una sèrie de 20 gràfics i taules enriquides amb dades recomana als practicants a sumar-se a les dades i fer un seguiment de les seves pròpies activitats.

Si esteu interessant a saber-ne més, podeu descarregar-vos l’estudi des d’aquest enllaç.