Jornades CCUC 2018: projectes i serveis bibliotecaris cooperatius

Els Serveis Bibliotecaris van assistir el passat 19 d’octubre a la Jornada CCUC 2018: projectes i serveis bibliotecaris cooperatius, que es va celebrar a la Sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonès. L’UdA forma part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) com a membre associat des de l’any 2005.

Aquestes jornades van servir, per  posar en coneixement de totes les institucions que participen al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), els projectes cooperatius i els grups de treballs existents de les institucions del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) és una eina d’informació bibliogràfica que inclou més de 5 milions de títols i dona accés a més de 12 milions d’exemplars de les biblioteques membres del CSUC i d’altres biblioteques associades.

Garantia d’Espai per la Preservació de l’Accés (GEPA), és un servei de magatzem cooperatiu per guardar i conservar documents de baix ús, garantir-ne la preservació futura i l’accessibilitat. Compta amb 3.600 m2 d’emmagatzematge, 20 km de prestatges, dels quals 11 km ja estan ocupats.

Revistes Catalanes amb accés Obert (RACO), és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. La modalitat professional permet a les institucions participants usar la plataforma (basada en el programari Open Journal Systems (OJS), per gestionar tot el procés editorial de les revistes.

Repositori de Prestacions Bàsiques (RPB), és un servei que proporciona una instància de repositori institucional d’ús exclusiu i personalitzable basat en el programari DSpace, adaptat a la normativa, estàndards i bones pràctiques internacionals.

Memòria Digital de Catalunya (MDC), és un repositori cooperatiu del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions especials digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni.

La jornada va prosseguir amb l’exposició de diferents projectes de institucions membres del CSUC. Com a cloenda, vam fer una visita guiada a la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.

                                                                   Imatge de les Jornades CCUC 2018

Ana Bigordà