Estudi sobre l’ús de mòbils en pacients oncològics

La Dra. Elvira Gea, co-coordinadora del Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris de la Universitat d’Andorra, va intervenir al congrés ASPH MidYear2022 Clinical Meeting & Exhibition (Las Vegas, EUA, del 4 al 7 de desembre de 2022) amb la presentació del pòster titulat “Bringing m-Health to the Oncological Patient: a Pharmacy Hospital Approach”, elaborat conjuntament amb la doctoranda Carlota de Miguel, la Dra. Mercè Avellanet i el Dr. Francesc Garcia-Cuyàs.

L’estudi s’emmarca dins de la implantació de la m-Health (l’ús de dispositius mòbils en serveis mèdics i sanitaris) a la farmàcia clínica ambulatòria de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell del Principat d’Andorra, per tal d’obtenir informació en temps real sobre la toxicitat dels antineoplàstics orals. Segons els autors, les dades obtingudes beneficiaran directament els pacients, i en conseqüència, la societat.

Els beneficis esperats són:

  1. Millorar l’autogestió del pacient amb tractament i malaltia.
  2. Donar resposta professional als efectes secundaris notificats.
  3. Augmentar el coneixement del perfil de seguretat dels antineoplàstics orals mitjançant l’ús d’una eina electrònica que facilita la comunicació d’esdeveniments adversos.

Els objectius són:

  1. Avaluar el grau de capacitat dels pacients per utilitzar els telèfons intel·ligents.
  2. Conèixer les preferències dels pacients a l’hora d’usar una aplicació mòbil per participar activament en el seguiment del seu tractament farmacològic (empoderament) quan ho recomana un professional sanitari.

Les conclusions preliminars en relació als objectius són:

  1. El grau de capacitat dels pacients per fer servir telèfons intel·ligents va ser mitjà, en un 73%.
  2. Més del 75% (77,4%) de la població d’oncohematologia en tractament amb antineoplàstics orals a Andorra està interessada a participar en el seguiment del seu tractament farmacològic quan ho recomana un professional sanitari.