Internships – Pràctiques Internacionals

A partir del curs 2017-2018, els estudiants de la Universitat d’Andorra que vulguin fer les seves pràctiques formatives a l’estranger podran fer-ho a través d’International Internships, que proporciona als estudiants universitaris i graduats recents, de totes les nacionalitats, l’oportunitat d’obtenir una experiència laboral a l’estranger realitzant una pràctica en un país estranger.

Les estades seran reconegudes amb crèdits de lliure elecció i poden ser convalidades com a estades formatives a empresa en els plans d’estudis que les contemplin. Caldrà contactar amb la coordinació dels estudis per avaluar la possibilitat de la convalidació. La Universitat d’Andorra preveu beques de mobilitat per als estudiants que optin per a una estada internacional, sempre que les pràctiques no siguin remunerades.

La possibilitat de dur a terme unes pràctiques formatives a l’estranger no només complementarà els coneixements adquirits  fins ara en el vostre camp d’estudi, sinó que proporcionarà una perspectiva global i un avantatge competitiu per assolir els vostres objectius professionals.

Per a més informació us podeu adreçar al servei d’Internacional de la Universitat d’Andorra International@uda.ad