La Biblioteca informa!

Des de l’any 2013 la BCU entra a catàleg els Treballs de Fi de Bàtxelor de les diferents formacions que s’imparteixen a l’UdA, amb l’objectiu de fer-ne el màxim de difusió. Aquest any també les diferents coordinacions ens han fet arribar els treballs que s’han avaluat durant el curs 2016/2017 en format paper. Aquests treballs estan ubicats a la Biblioteca de la 6a planta a la Sala José Luis Sampedro. Alguns dels exemplars dels Treballs de Fi de Bàtxelor del curs 2016-2017 els podeu trobar en format PDF a la BDUdA (Biblioteca digital de l’UdA) biblio.uda.ad

A més a més, durant el darrer trimestre de l’any 2017, s’han entrat al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya), tots els Treballs de Fi de Bàtxelor que teníem catalogats al catàleg de la BCU. En total hi hem afegit 65 treballs. S’han registrat les 9 Tesis doctorals, de l’Escola Internacional de Doctorat (EID). Aquesta catalogació s’ha fet amb les noves pautes de catalogació en RDA (Recursos, descripció i accés). Podeu consultar els registres bibliogràfics a: http://bit.ly/2rU734y

Us esmentem tot seguit els treballs entrats a catàleg aquest el passat curs 2016/2017, i també us fem saber que es poden demanar en préstec a la Biblioteca Comunal Universitària o bé a biblioteca@uda.ad

Treballs de fi del bàtxelor en informàtica (BInfo):

 • Proposta de videojoc: creació d’un videojoc amb visió de mercat, Joel Rueda Sánchez
 • Development of a Tool for Database Administration, Raimón Ardèvol Aragonès
 • Proposta d’un model per al tractament de peticions i gestió dels trasllats interns d’un centre Hospitalari: Aplicació al Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra, Santiago Sánchez Canals
 • Aplicació per a la difusió d’informació sobre bolets, Pau Estrada Besora
 • Proposta de model de videojoc social i exploratiu, Manel Quintana Fabregat

Treballs de fi del bàtxelor en Administració d’empreses (BAE):

 • Viabilitat de noves activitats de muntanya per trencar l’estacionalitat, Àngel C Gironès Deu
 • La Cassola, Pedro Ernesto Hernández Barrientos
 • Net Jardí, Leonel Alves
 • Sermetal Construccions en Alumini, Omar Domínguez Arias
 • Unió Pàdel Club, David Benito Moro
 • RepresentAnd S.L.U, Mikel De Sa Gomes
 • MYGYM Posa’t en forma, Álvaro Conde Trujillo

Treballs de fi del bàtxelor en Comunicació (BCom):

 • Pla estratègic de comunicació per l’entrenament d’elit en altitud, Eva Maria Rodríguez Táboas

Treballs de fi del bàtxelor en Llengua catalana (BLC):

 • Recerca sociolingüística sobre la tendència a canviar de llengua en alguns àmbits del món socioeconòmic d’Andorra, Josefina Rodríguez Blanco
 • Política i màrqueting lingüístics: anàlisi i comparació de les campanyes de promoció lingüística de Catalunya i Andorra, Guillem Rigol Martorell

Tesis doctorals:

 • Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves, Carolina Bastida Serra
 • Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior, Josep Fortó Areny