La bretxa digital de gènere en la formació del professorat: el marc TPACK per al segle XXI

Aquest article és el resultat d’una col·laboració en un estudi de la Dra. Isabel Gómez-Trigueros de la Universitat d’Alacant, en el qual el GRIE va col laborar. Podreu trobar article complet en accés obert al número 11 de la revista indexada Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ., Volume 11, Issue 4 (December 2021): The Digital Gender Gap in Teacher Education: The TPACK Framework for the 21st Century“.

L’objectiu principal d’aquesta recerca va ser explorar si hi ha diferències per gènere pel que fa a la Competència Digital del Professorat (DCT), tant en formació com en servei en el marc de la Universitat d’Alacant. Simultàniament, els objectius específics de la recerca van analitzar quines són les metodologies, incloses les tecnològiques, que s’estan implementant a les aules universitàries i avaluar possibles noves intervencions per reduir la bretxa digital de gènere.

Aquest estudi de caràcter exploratori i descriptiu va utilitzar tres instruments, prèviament validats per experts: un qüestionari per recollir la percepció del professorat durant la formació, un segon qüestionari per mostrar la percepció del professorat en servei respecte al seu coneixement de les tecnologies  i una rúbrica per analitzar l’autopercepció del professorat en servei respecte a les metodologies que utilitzen la tecnologia. Durant tres cursos acadèmics, es van recollir dades d’una mostra de 914 professors en pràctiques i 194 professors de diverses universitats espanyoles.

Els resultats mostren que, pel que fa a la tasca docent, en comparació amb els homes, les dones participants tenen una autopercepció molt pobra pel que fa a la seva Competència Docent Digital, així com una menor predisposició cap a les tecnologies, cosa que no vol dir que realment estiguin menys capacitades o formades. Però és cert que aquesta percepció les situa en una posició de clar desavantatge.

El gràfic següent, elaborat pel Dr. Aleix Dorca, mostra significativament aquesta diferència, que la revista destaca a través d’un tuit: https://twitter.com/EJIHPE_MDPI/status/1491656602453446657.

La conclusió a la que vam arribar és la necessitat de transformar les metodologies didàctiques en la formació inicial del professorat mitjançant la correcta inclusió de l’eina TIC per tal d’empoderar de manera equitativa a els i les mestres en formació, per tal que a la vegada, puguin ser agents transformadors a les aules, tot contribuint a la reducció de l’escletxa digital.

Finalment, dels 37 articles que hi ha en aquest numero, la revista EJIHPE va decidir triar el nostre per a la coberta https://www.mdpi.com/2254-9625/11/4

Dra. Cristina Yáñez de Aldecoa