L’UdA oferirà cursos preparatoris per millorar la incorporació dels nous estudiants

Amb la voluntat de donar una millor acollida als estudiants de nou ingrés, la Universitat d’Andorra posa en marxa diversos cursos preparatoris de caràcter optatiu en els àmbits de les matemàtiques, les llengües i la bioquímica, que tindran lloc durant la primera setmana de setembre, just abans de l’inici del nou curs acadèmic 2020-2021. Es tracta de formacions preparatòries per a la incorporació als bàtxelors de l’UdA, i estan especialment destinades a aquelles persones que provenen de branques poc vinculades a la carrera que volen cursar o que els manca un reforç extra per arribar al nivell recomanat en llengua anglesa.

El primer curs programat, de preparació a les matemàtiques d’empresa i d’informàtica, té com a objectiu revisar i reforçar coneixements i habilitats matemàtiques necessàries per afrontar amb garanties d’èxit els continguts dels bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses.

En segon lloc, s’ha previst un curs preparatori de llengua anglesa en el qual es treballaran les competències comunicatives del nivell B1 per poder participar amb èxit en les activitats acadèmiques que es desenvolupen en aquesta llengua.

I finalment, s’oferirà un curs preparatori de bioquímica, pensat especialment per als estudiants que cursaran el bàtxelor en Infermeria i que provenen de formacions amb poc contingut relacionat amb els àmbits de la química, la biologia cel·lular i la bioquímica.

Les tres formacions seran presencials amb una durada de 20 hores lectives. Les classes tindran lloc els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre del 2020 i la prova d’avaluació es farà el 14 de setembre. Si se supera l’avaluació, els estudiants obtindran dos crèdits de lliure elecció que podran incorporar al seu expedient de bàtxelor.