El projecte Erasmus+ “Challenges to Democracy and Social Life in European Small States” i la COVID-19

L’1 de setembre de 2018 es va llançar el projecte Erasmus + “Reptes a la democràcia i a la vida social als petits Estats europeus” que té durada de 36 mesos, fins a finals d’agost de 2021. Liderat pel Liechtenstein Institute hi participen les universitats d’Andorra, Estònia, Islàndia, Luxemburg, Malta, Montenegro, San Marino i Xipre. El projecte està finançat per la UE i està dotat amb una mica més de 380.000 euros (uns 430.000 francs). L’objectiu final és donar impuls a l’educació d’adults dels petits estats implicats per tal d’incloure cada cop més la qüestió dels petits estats en les ofertes de cursos. Els resultats finals es posaran a disposició del públic en forma de materials educatius per a l’educació d’adults al lloc web propi del projecte i als llocs web de les institucions associades. Els temes que es debaten són molt diversos: sobirania estatal, seguretat, conflictes i relacions internacionals i diplomàtiques, desenvolupament econòmic i ocupació, reptes socials, qüestions migratòries i molts altres.

El passat 27 de març havia de tenir lloc la cinquena reunió del projecte a la Universitat de Luxemburg per tractar dos nous temes: el Desenvolupament econòmic i la Cooperació Regional. La situació actual de pandèmia de la COVID-19 va obligar a suspendre la trobada presencial i traslladar-la a l’entorn virtual. Atès la incertesa de la durada del confinament arreu d’Europa, es preveu que la pròxima reunió prevista per al mes de maig a Montenegro, molt possiblement també s’haurà de fer utilitzant alguna plataforma virtual d’alguna de les universitats.

Els efectes de l’actual la crisi  de la COVID-19 afecten també la marxa i la gestió dels projectes europeus. És per això que s’ha decidit incloure’l com a tema d’anàlisi en una propera reunió a Estònia a l’octubre, en detriment de la temàtica de la Digitalització prevista inicialment. Alhora, també es va estimar necessari revisar les diferents temàtiques abordades fins al moment, per actualitzar la informació dels informes lliurats i mirar d’incorporar, en la mesura del possible, alguns dels efectes o dels impactes de la crisi del coronavirus en cada una de les àrees.

Cristina Yáñez