Altres informacions de la Universitat

  • 23 d’abril.  Participació del rector de la Universitat d’Andorra a la conferència anual de l’Associació Europea d’Universitats, en la qual es debaten accions clau amb visió de futur per assolir “universitats sense murs” i que ajudin a construir una Europa competitiva i sostenible.
  • 16 d’abril.  S’obre el període de preinscripció per a dues places per cursar el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica. La formació s’ofereix en col·laboració amb el Govern de Catalunya.
  • 13 d’abril. Visita de l’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, durant la qual es van tractar qüestions d’interès comú en matèria de mobilitat acadèmica i d’estades formatives.
  • 31 de març. Es fa públic el Llibre Blanc de la Cultura, que destaca com una oportunitat “l’augment del nombre d’alumnes de la Universitat d’Andorra i l’augment de la producció de llibres derivada de les matèries que s’hi imparteixen”.
  • 19 de març. La Universitat d’Andorra participa al primer “Leadership workshop about “Changing geopolitics – What pathways for Europe’s universities?” organitzat per l’Associació Europea d’Universitats, en el qual una quarantena d’universitats debaten sobre l’impacte que causen els canvis geopolítics en les institucions d’ensenyament superior.
  • 12 de març. Visita de l’ambaixador d’Armènia, Vladimir Karmirshalyan, amb qui s’inicien els contactes per a l’establiment de convenis de mobilitat acadèmica.