El bàtxelor en Comunicació s’actualitza per adaptar-se a les noves necessitats del sector

La Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en marxa aquest curs 2020-2021 un nou pla d’estudis per al bàtxelor en Comunicació, una titulació estatal que s’ofereix en modalitat virtual i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El nou pla d’estudis, que continua essent de 180 crèdits europeus repartits en sis semestres, ha actualitzat bona part dels seus continguts, l’equivalent al 43% dels crèdits, per adaptar-se a les noves necessitats del sector de la comunicació. Així, s’hi incorporen coneixements i competències associades als nous perfils professionals, s’hi reforcen els continguts orientats al món digital i els mitjans socials, i s’hi aprofundeix en les tècniques de comunicació més actuals com són les relatives a l’storytelling.

D’aquesta manera, els estudiants que cursin el bàtxelor en Comunicació de l’UdA veuran ampliades les seves competències en l’àmbit de l’edició dels continguts multimèdia, en la generació de missatges persuasius i en la capacitat d’adaptar missatges als llenguatges específics i als públics objectius destinataris.

El bàtxelor, que té obertes les inscripcions per al curs vinent, inclou noves assignatures com Audiències i consums, Exercici de la professió periodística i Creativitat publicitària. D’altra banda, manté les assignatures pròpies de la Universitat d’Andorra: L’entorn comunicatiu d’AndorraHistòria econòmica de l’Andorra contemporània i el Treball de fi de bàtxelor.

El nou pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació ha estat aprovat el 8 de juliol de 2020 pel Govern amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), i ha estat publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el 15 de juliol del 2020.

D’altra banda, el Consell de Ministres també va aprovar, el dimecres 8 de juliol de 2020, una modificació molt menor (el canvi de nom d’una assignatura) del pla d’estudis del màster en Dret de la Universitat d’Andorra.