Traducció de les Normes Internacionals d’Informació Financera

El GREL i el GREF col·laboren en aquest projecte interuniversitari

L’any 2018 dos grups de recerca de l’UdA, el Grup de Recerca en Llengües (GREL) i el Grup de Recerca en Economia Financera (GREF), van iniciar un projecte de gran envergadura en el marc de la Xarxa Vives, juntament amb dues universitats catalanes, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB): la traducció oficial al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).

Què són les NIIF?

Les Normes Internacionals d’Informació Financera o NIIF (en anglès, International Financial Reporting Standards, IFRS) són unes normes internacionals de comptabilitat adoptades per molts països i establertes per un organisme internacional anomenat IFRS Foundation. Actualment hi ha 17 NIIF i una norma marc que estableix la terminologia fonamental. Avui dia, el seguiment de les NIIF s’exigeix a més de 140 jurisdiccions. La Unió Europea, per exemple, adopta les NIIF en forma de directiva i els estats membres, en conseqüència, han d’aplicar la directiva directament.

Aquestes normes estan traduïdes a gairebé 50 llengües, tal com es pot veure a la pàgina IFRS Translation. Com que no hi ha una traducció de les normes al català, no hi ha una terminologia acceptada per tothom, cosa que pot impedir una correcta comunicació professional i acadèmica en català en aquest àmbit. Per aquest motiu es va decidir engegar aquest projecte l’any 2018, amb la previsió que finalitzi l’any 2022.

Com es fa la traducció?

En ser una traducció oficial i en tractar-se de textos altament especialitzats, el procediment de traducció compta amb diversos filtres i revisors per tal de garantir la màxima qualitat i fidelitat dels textos. Una traductora especialitzada en economia i finances tradueix les normes de l’anglès al català. Posteriorment, experts en economia financera de les tres universitats (en el cas de l’UdA, els membres del GREF) s’encarreguen de fer una revisió conceptual dels textos traduïts al català. Per últim, els tècnics lingüístics de cada universitat fan una revisió lingüística de les normes traduïdes. Els experts i els tècnics lingüístics es reuneixen periòdicament per resoldre aspectes que poden presentar dubtes.

Qui farà servir la traducció oficial al català de les NIIF?

Un cop estiguin traduïdes al català, les NIIF seran de gran utilitat tant per als membres del món acadèmic que es dediquen a l’àmbit financer com per a les empreses que han de preparar i publicar els seus estats comptables. Les NIIF estan pensades per aportar transparència i eficiència als mercats financers de tot el món, ja que permeten la comparació internacional i la qualitat de la informació financera.

Membres del GREL i del GREF