Noves adquisicions a la BCU (setembre 2020)

Entre nós 3 : (B2/C1) método de português para hispanofalantes
Ana Cristina Dias
Editorial Lidel

Motivation and innovative and technological resources in CSE: A didactic proposal
Carles Perea Rodríguez
Edita LAP Lambert Academic Publishing

Dret processal civil del Principat d’Andorra
Manuel Cachón Cadenas
Edita Universitat d’Andorra

Le climat scolaire dans les lycées et collèges : état des lieux, analyse et propositions
Georges Fotinos
Edita Mutuelle Générale de l’Education Nationale

Enseignant et comédien, un même métier?
Edmée Runtz-Christan
Editorial ESF

CLIL activities : a resource for subject and language teachers
Liz Dale
Edita Cambridge University Press,

Primeres jornades d’ensenyament de l’Escola Andorrana
Edita Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació,Formació Professional, Joventut i Esports

Pinzellades de diversitat: experiències educatives a l’Escola Andorrana
Antonia Darnès
Edita Ministeri d’Educació,Formació Professional, Joventut i Esports

Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà
Edita Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació, Joventut  i Esports

La Violence en milieu scolaire : Dix approches en Europe
Éric Debarbieux
Editorial ESF

La Formación y el desarrollo profesional del profesorado : hacia una nueva cultura profesional
Francesc Imbernón
Editorial Graó

No vull anar a l’escola
Núria Figueras
Edita Prevenció Risc Escolar

Dirección participativa y evaluación de centros : II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes
Edita ICE. Universidad de Deusto

Dirección para la innovación : apertura de los centros a la sociedad del conocimiento
Aurelio Villa
Edita Universidad de Deusto

La Guerra dels polls
Núria Figueras
Edita Prevenció Risc Escolar

Que m’aixafen!
Núria Figueras
Edita Prevenció Risc Escolar

Quina punteria!
Núria Figueras
Edita Prevenció Risc Escolar

Reparar la escritura : didáctica de la corrección de lo escrito
Daniel Cassany
Editorial Graó

Prevenció dels maltractaments entre alumnes a l’escola
Mònica Albertí
Edita Prevenció Risc Escolar

Programa educació maternal
Edita Ministeri d’Educació, Joventut i Esports,

Programa segona ensenyança
Edita Ministeri d’Educació, Joventut i Esports,

Del projecte educatiu a la programació d’aula :  el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica
Editorial Graó

Constitució del Principat d’Andorra
Edita Consell General del Principat d’Andorra

Materiales curriculares : cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos
Artur Parcerisa Aran
Editorial Graó

El Partit de l’any
Núria Figueras
Prevenció Risc Escolar

Las Actitudes del profesorado ante la coeducación : propuestas de intervención
Xavier Bonal
Editorial Graó

La Organización del espacio y del tiempo en el centro educativo
Joan Domènech Francesch
Editorial Graó

L’Escala d’en Ramonet Tapdebassa
Núria Figueras
Prevenció Risc Escolar

El Patrimoni artístic i cultural
Laura Ordeix
Editorial Graó

Cómo visitar un museo
Joand Trepat
Edita CEAC

17 jocs d’estratègia i simulació
Ferran Arbós
Editorial Graó

Del número 0 al 99 : fem comptes amb els contes
Claudi Alsina
Editorial Graó

44 exercicis per a un curs d’expressió escrita
Daniel Cassany
Editorial Graó

Educació no sexista : experiències educatives
Pilar Codina
Editorial Graó

Tècniques d’aprenentatge i estudi : aprendre a l’escola
Artur Noguerol
Editorial Graó

El constructivismo en el aula
César Coll
Editorial Graó