Els estudiants d’Educació podran fer estades formatives a les escoles de Mònaco

File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_von_Monaco-La_Turbie.jpg

La Universitat d’Andorra i el Departament d’Interior del Principat de Mònaco han signat un conveni de col·laboració que permet que els estudiants del bàtxelor en Ciències de l’educació puguin fer estades formatives als centres escolars monegascos. Les pràctiques tindran una durada d’entre tres i sis setmanes i es poden dur a terme tant en escoles públiques com privades, amb l’objectiu que els estudiants d’Andorra puguin conèixer la realitat educativa de Mònaco i puguin adquirir les competències necessàries per a desenvolupar la seva professió.

L’acord, signat per una durada indefinida, estableix que durant l’estada formativa, cada estudiant tindrà un tutor o tutora a l’escola, responsable de l’organització, supervisió i control de les activitats; i un professor o professora de l’UdA responsable de fer el seguiment i l’avaluació de l’estada.

El conveni amb Mònaco amplia l’oferta d’escoles on els futurs mestres de l’UdA poden realitzar les estades formatives, i és especialment interessant pel fet de tractar-se de centres amb el francès com a llengua vehicular i per les similituds que hi ha entre els sistemes educatius andorrà i monegasc.

Actualment, els estudiants de Ciències de l’educació de l’UdA fan estades en escoles de qualsevol dels tres sistemes educatius d’Andorra, podran fer pràctiques en centres catalans d’acord amb el que va aprovar la Generalitat de Catalunya el passat mes de febrer, i també tenen un ampli ventall de possibilitats per fer estades de mobilitat acadèmica en una vintena d’universitats d’arreu del món.

Aquesta no és l’única col·laboració que la Universitat d’Andorra manté amb Mònaco. En l’àmbit de la infermeria també es disposa d’un conveni que permet als futurs infermers i infermeres fer estades formatives a l’hospital Princesse Grace d’aquest petit estat.