Les unitats d’igualtat debaten iniciatives per millorar la situació de desigualtat entre homes i dones a les universitats

La Universitat d’Andorra va participar a la VIII Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, coordinada per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, que es va celebrar per videoconferència dijous 3 i divendres 4 de desembre. L’objectiu de la jornada era debatre les iniciatives més adients per millorar la situació de desigualtat entre homes i dones a les universitats.

Les sessions del primer dia estaven obertes a qualsevol persona interessada. La inauguració de la Trobada va ser a càrrec del rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Juan José Ruiz Martínez. A continuació, Ana Jesús López Díaz, professora de la Universitat de la Corunya i membre de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT), va oferir la ponència És la transferència de coneixement universitari una qüestió de gènere? Després, Capitolina Díaz Martínez, catedràtica de Sociologia de la Universitat de València, va presentar la ponència Incloem el gènere/sexe a la docència universitària? Quant? Algunes tècniques per a la seua valoració. Ambdues intervencions es poden recuperar en aquest enllaç.

D’altra banda, la sessió del segon dia va reunir a les membres del Grup de treball d’igualtat de gènere de la Xarxa Vives, i va incloure una taula d’experiències en què es van compartir estratègies i exemples de bones pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la formació superior. La taula va comptar amb diverses intervencions a càrrec de representants de les universitats d’Alacant, Oberta de Catalunya i Pompeu Fabra, que van tractar sobre la inclusió de la perspectiva de gènere als estudis de primer cicle i a la docència en entorns virtuals; les polítiques de transversalització de la perspectiva de gènere, i la formació del professorat en aquest àmbit. La trobada es va tancar amb la reunió ordinària del grup de treball.

La participació activa de la Universitat d’Andorra en el Grup de treball d’igualtat de gènere de la Xarxa Vives s’emmarca dins del compromís adoptat el passat mes de maig d’impulsar l’elaboració d’un pla d’igualtat de gènere de l’UdA, que ha de tenir com a objectiu implantar accions positives per aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones i eliminar qualsevol forma de desigualtat.

Des de l’any 2013, les universitats de la Xarxa Vives treballen a través d’aquest grup d’expertes per eliminar les desigualtats existents entre homes i dones a la universitat. El grup ha realitzat una extensa tasca que ha donat com a fruit la publicació de diverses obres i informes en l’àmbit de la perspectiva de gènere a les universitats, i que han servit per orientar el disseny de polítiques de gènere al sistema universitari, com la col·lecció de Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere; l’informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (2019); l’informe La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur (2017), o els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris, entre altres.