Nous representants dels estudiants i del personal al Consell Universitari

La comunitat universitària de la Universitat d’Andorra (UdA) va elegir, el dimecres 2 de desembre, els seus cinc representants al Consell Universitari, del total de deu membres que conformen aquest òrgan de govern de la institució. Les eleccions universitàries es van desenvolupar en modalitat electrònica.

Així, els estudiants Roger Rodríguez i Arnau Solé van ser escollits nous representants electes dels estudiants. Com a suplents, van resultar designats Antoni Azcárate i Carlota Gonzàlez, integrants de la mateixa candidatura única.

Lorena Jordana i Alexandra Monné, de la seva banda, van sortir elegides per representar al personal docent a l’òrgan de govern universitari. En aquest cas, els suplents són Sergio Ríos i Vicent Blasco.

Finalment, pel mateix procediment de votació electrònica també es va elegir una representant del personal administratiu i tècnic de la Universitat. La candidatura entrant és la formada per Ana M. Torrebella i Rosa M. Expósito (suplent).

La Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra, estableix que la durada del mandat és de dos anys per als membres del Consell Universitari que representen el personal i els estudiants, i que poden ser reelegits en els seus càrrecs. El Consell Universitari és la màxima autoritat pluripersonal de la Universitat d’Andorra. El componen el rector, dos representants de l’Administració general, dos representants del personal docent, dos representants dels estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un representant de l’àmbit empresarial i professional, i un representant de les entitats que col·laboren amb la Universitat.