Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere


Les Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció d’onze Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere que us podeu descarregar clicant a l’enllaç. Les publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos per a eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la recerca i la gestió universitàries.
L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permetran evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.
La col·lecció aplega diferents disciplines i àmbits de coneixement: Ciències de la Computació; Dret i Criminologia; Educació i Pedagogia; Filologia i Lingüística; Filosofia; Física; Història; Història de l’art; Medicina; Psicologia; i Sociologia, Economia i Ciència Política.