Tornen els cursos de llengua i cultura portugueses i xineses

La Universitat d’Andorra ha obert les inscripcions per als cursos de llengua i cultura portugueses i xineses que s’impartiran durant el segon semestre d’aquest curs 2018-2019, entre els mesos de febrer i juny. S’ofereixen dos nivells de portuguès i cinc nivells de xinès.
En tots dos casos, l’activitat va dirigida tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona interessada que sigui major de 16 anys. Els estudiants de formació reglada que superin l’avaluació del curs podran obtenir el reconeixement de 3 o 4 crèdits de lliure elecció, respectivament.
Els cursos de llengua i cultura portugueses s’organitzen amb l’Instituto Camões i s’ofereixen dos nivells: A1.2 i A2.1, amb l’objectiu d’assolir els nivells bàsic i intermedi de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral del portuguès en situacions comunicatives quotidianes. Pel que fa als continguts culturals, l’objectiu és que l’estudiant comprengui i aprofundeixi en els aspectes comunicatius i pragmàtics bàsics del portuguès i en els principals aspectes de la cultura portuguesa a través de la literatura, la música, els símbols, la història i la geografia de Portugal. Les classes s’imparteixen entre el 19 de febrer i el 20 de juny del 2019.
Pel que fa als cursos de llengua i cultura xineses, organitzats per l’Aula Confuci d’Andorra, es divideixen en un total de cinc nivells: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 i B1.1. Els estudiants aprenen el sistema de pronunciació, l’escriptura i el reconeixement de caràcters xinesos bàsics, la comunicació oral en situacions quotidianes, i també la riquesa de la cultura xinesa des de diferents angles: el protocol, la cal·ligrafia, el cinema, la música, les festes tradicionals, etc. Els cursos, que tenen una durada de 60 hores, s’iniciaran l’11 de febrer i finalitzaran el 8 de juny de 2019.