Deessa de la fertilitat

Escultura d’una deessa de la fertilitat realitzada a l’assignatura de Didàctica visual i plàstica del Bàtxelor en…