Deessa de la fertilitat

Escultura d’una deessa de la fertilitat realitzada a l’assignatura de Didàctica visual i plàstica del Bàtxelor en ciències de l’educació.

Letícia Sánchez Tarifa, estudiant del Bàtxelor en ciències de l’educació.