Congrés de ciència de la Universitat dels Infants

El passat 15 de maig va tenir lloc la cinquena edició del congrés de ciència de la Universitat dels infants organitzat per l’Escola d’Educació de la Universitat d’Andorra.

Uns 390 alumnes de tercer cicle de primera ensenyança, d’11 i 12 anys, d’Andorra i l’Alt Urgell van presentar els seus projectes de ciències; alguns d’ells amb temes tan interessants com una planta de compostatge, un estudi sobre els efectes nocius del tabac o com elaborar sabó ecològic.

El congrés té dos grans objectius; apropar als infants al saber científic d’una manera atractiva i lúdica i com a objectiu de responsabilitat social, obrir l’UdA a la societat.

Els estudiants del Bàtxelor en ciències de l’educació han estat clau en el desenvolupament de la cinquena edició. Ensenyar i aprendre ciències a l’escola és un eix fonamental de la seva formació com a futurs mestres.

Volem agrair a tots els petits científics que han participat, a l’equip educatiu de les escoles per la seva implicació, també a tots els voluntaris i voluntàries i a tot l’equip humà de l’UdA per la seva col·laboració!

Estudiants del Bàtxelor en ciències de l’educació

Alexandra Saz
Escola d’Educació de la Universitat d’Andorra