Convocatòria per a l’elecció del rector

La Universitat d’Andorra (UdA) ha engegat el procés per a l’elecció del seu rector per als propers cinc anys amb la publicació, aquest dimecres 16 de gener, de les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). L’elecció, que portarà a terme el Consell Universitari, es promou tenint en compte que aquest 2019 s’esgota el mandat de l’actual rector, Miquel Nicolau.

El procediment es fa mitjançant un concurs nacional i internacional per garantir els principis de transparència, concurrència i publicitat, d’acord amb el que estableix la nova Llei de la Universitat d’Andorra, de l’any 2018. La Llei també estableix que, a partir d’ara, el mandat del rector serà de cinc anys, amb una durada màxima de dos mandats consecutius.

Les persones que vulguin ser candidates han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra abans del 29 de març del 2019. El 12 d’abril acaba el termini per publicar la relació de candidats admesos, i abans del 10 de maig el Consell Universitari haurà de resoldre la convocatòria i elegir el rector, que haurà de ser nomenat pel Govern abans del 31 de maig.

Per poder presentar una candidatura, cal disposar d’una titulació de doctor, tenir experiència en docència i en recerca universitària, experiència en gestió i lideratge, en relacions internacionals, coneixement del català i coneixement de llengües.