Els correus oblidats

La Universitat d’Andorra posa a disposició dels membres de la comunitat universitària una bústia de correu electrònic. Els estudiants, el professorat (intern o col·laborador) i el personal administratiu i tècnic poden utilitzar aquest servei per comunicar-se entre ells de manera senzilla i eficaç. El nombre de bústies actual és proper a 8.000.

Com en els altres serveis, la Universitat d’Andorra garanteix el servei de correu electrònic i, a més, no elimina ni bloqueja els comptes un cop l’usuari finalitza la relació amb l’UdA. L’usuari, actualment, és lliure de seguir utilitzant el servei de correu a perpetuïtat.

Què passa si l’usuari deixa d’accedir al seu compte de correu? En 10 anys, des del 2008, quan el nou servei de correu es va posar en funcionament, migrant de l’anterior servei que funcionava sobre Microsoft Exchange, l’UdA no ha intervingut mai les bústies de correu. Recentment s’ha realitzat un petit estudi sobre quina era la utilització mitja dels comptes. Els resultats són, si més no, interessants.

A partir dels resultats obtinguts s’ha decidit implantar una nova política de neteja de bústies. Aquesta s’executarà periòdicament per eliminar tots aquells missatges no llegits rebuts amb una anterioritat de 6 mesos que s’acumulen inútilment a les bústies de correu de la Universitat d’Andorra.

Per arribar a aquesta decisió, la pregunta que ens hem fet ha estat la següent: si un usuari deixa d’utilitzar el seu compte de correu, com s’hi acumulen missatges no llegits i com l’espai utilitzat en els servidors es veu afectat?

Per respondre aquesta pregunta s’ha executat un procés en els servidors on s’emmagatzemen els missatges. El que se cercava és el nombre de missatges que fa més de 6 mesos que s’han rebut i que han quedat sense llegir a la Bústia d’entrada (INBOX).

A la Figura 1, amb les dades obtingudes separades per servidors, podem veure el següent:

  • En blau, tots aquells missatges que no es troben en la bústia d’entrada o INBOX. Això inclou la paperera, la carpeta de missatges enviats, i totes aquelles carpetes que l’usuari pugui haver creat per ordenar els seus missatges. Aquests missatges no es veuran afectats pel procés de neteja.
  • En taronja, tots els missatges llegits a la Bústia d’entrada.
  • En vermell, tots els missatges no llegits rebuts amb una anterioritat de 6 mesos.

Figura 1: Missatges no llegits

Si només s’avalua el nombre de missatges en la Bústia d’entrada (en color taronja i vermell a la Figura 1) s’aprecia que prop de la meitat dels missatges es poden eliminar. Això, en nombres absoluts, equival al següent:

  • Missatges totals (en tots els servidors): 2.593.244 (100%)
  • Missatges totals a INBOX (en tots els servidors): 1.428.633 (55% del total)
  • Missatges rebuts anteriors a 6 mesos no llegits (en tots els servidors): 689.916 (48% dels missatges a INBOX)

Si tenim en compte que l’espai de disc és un dels elements més cars en la gestió de servidors veiem que la despesa en mantenir aquestes bústies buides és important.

Una altra dada que s’ha pogut extreure de l’estudi i que es considera de rellevància és la següent: el 52% de les bústies, 4.153 del total de 7.898, tindran una afectació superior al 95% dels missatges a INBOX.

Veient els resultats d’un entorn petit com és el de la Universitat d’Andorra, se’ns planteja el dubte de l’espai desaprofitat que hi deu haver en els grans centres d’emmagatzematge d’empreses proveïdores de serveis de correu electrònic com ara Microsoft, Apple, o Google. És per posar-se les mans al cap i plorar…

Aleix Dorca Josa