Visita guiada a la BCU, i formació en catàleg CCUC i bases de dades de la BDUdA

Els estudiants de primer curs del BInfe (bàtxelor en Infermeria), han assistit durant aquest mes de gener, a la visita temàtica a la biblioteca i a la formació de catàlegs, de CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya), i de BDUdA (bases de dades de la Biblioteca Digital de l’UdA). Un total de 27 alumnes han participat en aquestes activitats ofertes pels serveis bibliotecaris de l’UdA.

Durant la visita s’ha fet difusió dels recursos i continguts que els estudiants poden trobar a la unitat d’informació per matèries, en aquest cas orientades a l’àmbit de la salut. En la formació de catàlegs s’ha mostrat als estudiants com moure’s pel web de la biblioteca dels serveis bibliotecaris de l’UdA, fer cerques, reservar llibres… També s’ha mostrat  com es gestionen els préstecs interbibliotecaris entre institucions des del CCUC i el funcionament de la BDUdA. De tots els recursos subscrits i no subscrits i s’ha destacat el funcionament d’EBSCO, PUBMED, MEDLINE i SCOPUS.

Des de la BCU volem agrair als estudiants la seva participació, tant en la visita guiada, com en la formació de catàlegs. També, volem agrair a les professores Ángeles Jimenez, Noemí Navais i Carmen Perez, la seva col·laboració.

Estudiants 1r BInfe

Ana Bigordà. Serveis Bibliotecaris