Infografia per donar a conèixer el Model educatiu

Amb l’objectiu d’explicar d’una manera gràfica i el més simple possible l’estructura del nou Model educatiu de la Universitat d’Andorra, s’ha dissenyat una infografia didàctica que té per objectiu difondre’l.

La infografia, d’un disseny força singular, consta de dues parts. D’una banda mostra de manera molt visual l’estructura del mòdul, la unitat que substitueix part de les assignatures en el nou model. El dibuix detalla els seus diferents elements, des del plantejament del repte fins a la seva resolució, passant pel treball guiat, el treball individual i els seminaris.

La segona part del gràfic mostra el funcionament dels semestres d’un bàtxelor, formats cadascun per dos mòduls. Quan els estudiants resolen els reptes dels mòduls, assoleixen resultats d’aprenentatge i, finalment, adquireixen les competències específiques i transversals de cada pla d’estudis. En el dibuix hi tenen un paper rellevant les competències transversals per a una cultura democràtica, en llengües, i les que emanen dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La nova infografia tindrà diverses aplicacions per ajudar a fer pedagogia del nou Model educatiu entre la comunitat universitària i la societat en general. De moment, el nou disseny ja es pot consultar en un apartat específic del web de l’UdA juntament amb una explicació detallada de cadascun dels elements que conformen el model.

En el disseny d’aquesta nova manera d’explicar el Model educatiu hi ha participat el Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE), l’Escola d’Educació i el Servei de Comunicació de la Universitat.