La importància d’incloure els Objectius de Desenvolupament Sostenible en la gestió de l’UdA

D’acord amb el compromís de la Universitat d’Andorra (UdA) amb l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el passat 1 d’abril, les tècniques del Ministeri d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, Nahia Roche i Florència Aleix, van donar a conèixer a la comunitat universitària l’origen i la voluntat de l’Agenda , impulsada per les Nacions Unides des de l’any 2015.

Les dues ponents van explicar els antecedents de l’Agenda 2030, les seves potencialitats i limitacions i què s’està fent a Andorra per implementar-la. Un dels aspectes en els quals es va fer més èmfasi és en el fet que es tracta d’un projecte “multidimensional” i “transversal”, és a dir, que ha d’incloure la participació de tots els sectors del país.

Els punts forts del projecte són que es fa una bona anàlisi dels problemes socials, econòmics, mediambientals i de conflictes del món, fixa uns objectius globals, demana esforços als països, tant del sud com del nord, i fa una crida a actuar a tots els nivells, no només des dels governs. A més, és la primera vegada que es parla de desigualtat més enllà de la vessant de gènere, i que es mesura el desenvolupament no únicament des d’una perspectiva econòmica. En canvi, les limitacions més rellevants dels ODS són que no tenen caràcter vinculant, que no es fa una menció explícita als Drets Humans i l’absència d’un òrgan de control de la bona implementació de l’Agenda 2030.

Des del Ministeri d’Afers Exteriors es van presentar els passos que ha anat fent el Govern per donar a conèixer l’Agenda 2030, entre els quals destaca la presentació, l’any passat, del primer Informe Nacional Voluntari sobre ODS. A més, l’Executiu està treballant  en un pla estratègic que preveu la creació d’un grup de treball a fi d’ampliar les mesures a implementar al país i coordinar les accions de tots els sectors de la població.

Roche i Aleix van cloure la presentació fent èmfasi en la importància d’educar i conscienciar els joves sobre els ODS, en línia amb les diferents actuacions que ja s’estan fent des de la Universitat d’Andorra. En aquest sentit, cal destacar que l’UdA ha inclòs aquesta competència transversal en els plans d’estudi de les formacions reglades i, més concretament, en els treballs de fi de bàtxelor.

Però a més, la Universitat també aplica mesures que contribueixen a la implementació dels ODS, com és el seguiment del consum energètic, la reducció del paper i del plàstic, o el reciclatge de residus. La Universitat també aplica mesures per a la conciliació familiar, potencia entitats com UdA Solidària, i programes per fomentar l’envelliment saludable (UdA Activa, Aula Magna, etc.). En matèria formativa, també es promouen formacions sobre igualtat de gènere, s’ofereix un postgrau en cooperació internacional, i l’Aula d’Estiu inclourà un curs sobre ODS, entre d’altres. Finalment, en relació a l’ODS dedicat a aliances, la Universitat és membre de nombroses xarxes i entitats internacionals que promouen aquesta manera de treballar.