L’UdA va acollir la reunió de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat

L’Escola Internacional de Doctorat (EID) de la Universitat d’Andorra va acollir el dilluns 8 de juliol la reunió bianual de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat (ACED) per posar en comú experiències d’èxit i propostes de millora. Hi van participar representants de totes les universitats catalanes i de la Universitat d’Andorra, que van fer conjuntament el seguiment dels programes de doctorat de les dotze institucions d’ensenyament superior que integren l’entitat.

L’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat es va crear el 2013 i té un caràcter eminentment pràctic i operatiu, amb una composició mixta de responsables acadèmics i responsables de gestió de les escoles de doctorat. Principalment, els objectius de l’ACED són els de valorar les bones pràctiques i experiències de les universitats en matèria de doctorat: suport logístic institucional, supervisió, seguiment, internacionalització, formació transversal, ètica o igualtat de gènere, entre d’altres. L’ACED també facilita poder compartir les solucions als problemes d’organització que la formació doctoral planteja; detectar possibles problemes o deficiències i avaluar el grau de variació entre universitats, i discutir les interpretacions que cada universitat fa de les normatives existents.