El GRIE presenta el seu model educatiu a la UAB

El passat 4 de desembre el Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) va ser convidat a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona a impartir el Seminari Com avançar en el treball per competències? El cas de la formació inicial de mestres a la Universitat d’Andorra, on es va presentar el disseny i la implementació del Model Educatiu de l’UdA.

El Seminari adreçat a professorat i alumnat de la Facultat de Ciències de l’Educació va resultar molt interessant per les reflexions que es van generar. El que més va agradar als presents va ser el fet que sigui un model que s’estigui implementat a la pràctica, ja que en aquest àmbit, l’ensenyament universitari, són més nombrosos els  discursos teòrics.

Des del GRIE explicar el model educatiu fora de la Universitat d’Andorra, sovint en un temps no gaire extens, suposa un exercici didàctic per aconseguir que sigui entès en tota la seva complexitat, al mateix moment, és una oportunitat única d’escoltar les reflexions que genera en diferents perfils acadèmics i professionals, fet que ens permet enriquir el mateix model.

L’últim any, el model educatiu de l’UdA, ha estat presentat als fòrums següents:

  • Novembre, 2018, Andorra, a la delegació del Consell d’Europa per la Competència de Cultura Democràtica.
  • Novembre 2018, Perpignan, al France – Espagne – Andorre : trois modèles de formation, Transversalis LLL.
  • Novembre 2018, Mèxic al XXVI Encuentro Internacional de Educación a Distància.
  • Desembre 2018, Zaragoza, al II Fòrum Andorra– Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l’educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement
  • Gener 2019, Consell d’Europa, al 2nd meeting on the development of a Portfolio for CDC.
  • Febrer 2019, Andorra, a Ràdio Televisió Andorra.
  • Abril 2019, Finlàndia, a la University of Hèlsinki.
  • Maig 2019, La Seu d’Urgell, al 9è Congrés d’Educació i Entorn
  • Maig 2019, Lleida, al Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia
  • Novembre 2019, Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Virginia Larraz