Més seminaris del Cicle de Perfeccionament Professional

El Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) es reprèn aquest 2020 a la Universitat d’Andorra (UdA) amb nous seminaris oberts al públic sobre temàtiques diverses, una oferta que s’anirà complementant amb més propostes durant la resta del curs acadèmic. Concretament, les sis primeres propostes formatives es desenvoluparan a partir del 31 de gener i fins al 13 de maig,  en àmbits com la salut, l’educació o l’administració d’empreses. Aquestes formacions curtes, finançades amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà, s’impartiran a la mateixa Universitat.

 • Taller en Exploració física de la persona adulta, per a professionals de la salut
  (12 i 14 de febrer de 2020)
  L’anamnesi i l’exploració física estan fonamentades en coneixements científics i en habilitats comunicatives, tenint en compte el judici crític i el raonament clínic, tots ells punts essencials en la competència clínica. A més a més, ens serveixen per establir una correcta relació assistencial.
 • Intel·ligència intercultural per a ments globals
  (28 i 29 de febrer de 2020)
  L’objectiu és desenvolupar una competència intercultural bàsica en quatre fases: consciència, actitud, coneixements i comportaments. També s’hi farà un enfocament específic de les realitats culturals de dos països de proximitat geogràfica i influència estratègica per al Principat d’Andorra: França i Alemanya.
 • La música com a recurs terapèutic en els àmbits de l’envelliment saludable i les demències
  (28 i 29 de febrer de 2020)
  La música és un aliat clau en el procés d’envelliment saludable i en casos de demència, ajudant-nos a preservar aspectes socials, emocionals, físics i cognitius que impacten positivament en la qualitat de vida. 
 • El comportament actual del consumidor del sector ‘retail’: reptes i oportunitats
  (20 i 21 de març de 2020)
  El comportament del comprador en el punt de venda físic és sempre difícil d’entendre. Per tal de poder tenir-ne una percepció més acurada, és important entendre, no solament el procés de decisió de compra, sinó també la tipologia de processos de compra.
 • Curs teòric-pràctic en Disfàgia orofaríngia. De la teoria al cas clínic
  (27 i 28 de març de 2020)
  Les persones amb malalties cròniques o altres patologies, sovint poden trobar-se amb dificultats de deglució. Els professionals del món assistencial que treballen amb aquestes persones necessiten eines per dur a terme la seva pràctica amb qualitat i professionalitat.
 • Dissenyant organitzacions que aportin avantatges competitius
  (15, 22 i 29 d’abril de 2020)
  El curs mostra com diferents organitzacions (empreses, institucions, organitzacions socials) s’estructuren per assolir els seus objectius estratègics i tàctics en un entorn complex i cada dia més competitiu i global, i analitza les configuracions estructurals més tradicionals i les més innovadores.
 • Entrenament emocional per la construcció del benestar
  (31 de gener i 1 de febrer, i 24 i 25 d’abril de 2020)
  En aquesta formació es treballen les bases essencials de l’educació emocional i s’aporten les eines necessàries per al desenvolupament de les competències emocionals que tot professional necessita.
 • Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement (2a edició)
  (6, 12 i 13 de maig de 2020)
  L’aspecte quantitatiu, salarial, continua essent fonamental en eels squemes retributius de les organitzacions, però la perspectiva qualitativa també esdevé progressivament un factor competitiu, i ofereix possibilitats per a la flexibilització i l’adaptació de les estructures salarials a la realitat empresarial.

La Universitat d’Andorra, conscient que la divulgació científica no s’ha de limitar a l’ensenyament reglat, sempre ha basat la seva planificació en l’obertura mitjançant la difusió dels coneixements que li són propis entre la societat andorrana en general. En aquesta línia, ha organitzat, des de l’any 1996, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), adreçat als estudiants del darrer curs de les formacions reglades i obert als professionals del país. El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà que, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Andorra des de l’any 2004, a través del qual contribueix a facilitar l’accés a la formació finançant un 20% de la matrícula.